hackathon

Fundatia Est-Europeana anunta concurs pentru selectarea unei companii care va elabora si difuza spoturi video si audio

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termeni de Referinţă

pentru selectarea unei / câtorva companii care vor elabora și difuza spoturilor video și audio

Prezentare generală

În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. În acest context FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS).

Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului și pentru o informare calitativă a consumatorilor FEE planifică elaborarea a 3 spoturi video și 3 spoturi audio și difuzarea acestora. În acest scop FEE va angaja o (sau câteva) companii specializate în prestarea de servicii solicitate, care vor realiza sarcinile propuse pentru promovarea drepturilor consumatorilor de produse alimentare în Moldova.

Obiectivul

Pentru buna desfășurare a Proiectului, se vor elabora și difuza materiale în scopul ridicării nivelului de înțelegere a populației cu privire la problemele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor.

Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din mai multe  loturi pe fiecare grup de servicii. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii.

Companiile interesate pot aplica pentru un lot sau pentru mai multe loturi concomitent, în dependență de serviciile prestate de fiecare ofertant.

Responsabilități

Pentru realizarea obiectivului contractantul va realiza produse de comunicare care vor fi difuzate și distribuite pe perioada rămasă de implementare a proiectului (01.05.2016 – 31.12.2016) şi va fi responsabil de una sau mai multe sarcini de mai jos.

Produse şi servicii: 

Important!

Produsele şi serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei rămase de implementare a proiectului (mai-decembrie 2016).

Condiții generale

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului de Programe și Coordonatorului de Programe. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 aprilie, 2016.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Video/audio siguranța alimentară”.

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.

Pentru informații despre activitățile Fundației Est - Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Nota bene!

-          Doar companiile selectate vor fi contactate.

-          Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Condiții specifice:

Lot 1: Elaborare spoturi video și audio

Lot 1.
  Denumire produs final
Parametri tehnici Cantitate Responsabilitățile companiei
Spoturi publicitare video

Durata: 30 secunde

Executare: grafică/animație

3 Elaborare   scenariu, producerea spotului, coordonarea conținutului cu FEE
Spoturi publicitare audio Durata: 30 secunde 3 Elaborare   scenariu, producerea spotului, coordonarea conținutului cu FEE

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în producerea de spoturi video/audio. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în USD, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate. Oferta financiară va fi prezentată separat pe fiecare lot.

Cerințe specifice față de candidați:

-          Experiență de lucru în elaborarea spoturilor video/audio;

-          Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

-          Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

-          Oferta tehnică, care va descrie viziunea aplicantului;

-          Termene de livrare a produselor solicitate;

-          Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu, per unitate și totalul.

-          CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiență în domeniu;

-          Lista clienților anteriori și a produselor realizate relevante (desfășurate în ultimii 2 ani).

 

 

 

 

Lot 2. Difuzare spoturi video

Denumire produs Parametri Preț Responsabilitățile companiei
Difuzare a 3   spoturi publicitare video la posturi TV Durata spot: 30   secunde   Elaborare   planului de difuzare,  coordonarea   grilei de difuzare  cu FEE

Companiile vor propune costul pentru plasarea unui spot (o singură dată) în intervalul 18.00 – 22.00 cu indicarea exactă a posturilor TV unde vor fi plasate spoturile. Ulterior, compania/companiile selectate vor stabili de comun acord cu FEE grila de difuzare a spoturilor. FEE va stabili posturile TV la care spoturile vor fi plasate în dependență de resursele financiare disponibile, de cost-eficiență și de acoperirea geografică și audiența pe care o au.

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea serviciilor solicitate (companii specializate în plasare de publicitate, companii ce dețin posturi TV etc.). Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu. 

Criterii de selecție difuzare spoturi video

-          Dacă ofertantul este companie de comunicare: experiență de lucru în difuzarea produselor de promovare și advertising și confirmarea de colaborare cu posturile TV propuse;

-          Gradul de acoperire geografică a postului/posturilor TV propuse;

-          Oferta financiară;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

 

Dosarul de aplicare va include:

-          Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costului pentru plasarea unui spot (o singură dată) în intervalul 18.00 – 22.00 cu indicarea exactă a postului/posturilor unde vor fi plasate spoturile;

-          O scrisoare de intenție în care se va menționa gradul de acoperire a postului/posturilor TV propuse și reducerile de volum aplicabile;

-          CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;

-          O listă scurtă a clienților anteriori (minim 3), aplicabil companiilor de comunicare. 

 

Lot 3. Difuzare spoturi audio

 

Denumire produs Parametri Preț Responsabilitățile companiei
Difuzare  a 3 spoturi publicitare audio la posturi   radio Durata spoturi   – 30 secunde   Elaborare   planului de difuzare,  coordonarea   grilei de difuzare  cu FEE

Companiile vor propune costul pentru plasarea unui spot, o singură dată, în intervalul 18.00 – 22.00 cu indicarea exactă a postului/posturilor unde vor fi plasate spoturile. Ulterior, compania/companiile selectate vor stabili de comun acord cu FEE grila de difuzare a spoturilor. FEE va stabili posturile radio la care spoturile vor fi plasate în dependență de resursele financiare disponibile, de cost-eficiență și de acoperirea geografică și audiența pe care o au.

 

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea serviciilor solicitate (companii specializate în plasare de publicitate, companii ce dețin posturi radio etc.). Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară. 

Criterii de selecție difuzare spoturi radio

-          Dacă ofertantul este companie de comunicare: experiență de lucru în difuzarea produselor de publicitate și confirmarea de colaborare cu posturile radio propuse;

-          Gradul de acoperire geografică a postului/posturilor radio propuse;

-          Oferta financiară;

-          Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

-          Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costului pentru plasarea fiecărui spot (o singură dată) în intervalul 18.00 – 22.00 cu indicarea exactă a postului/posturilor radio unde vor fi plasate spoturile;

-          O scrisoare de intenție în care se va menționa gradul de acoperire a postului/posturilor radio propuse și reducerile de volum aplicabile;

-          CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;

-          O listă scurtă a clienților anteriori (minim 3), aplicabil companiilor de comunicare.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.