hackathon

AO „Casa Speranțelor” din or. Soroca anunţă concurs pentru selectarea unei companii de construcţii pentru realizarea lucrărilor de reparaţie

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Prezentare generală:

AO „Casa Speranțelor” din or. Soroca, Republica Moldova implementează, în perioada februarie 2016 -decembrie 2016, proiectul Șanse egale pentru toți”, cu suportul financiar al Fundației Est Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

În cadrul acestui proiect se va renova și amenaja Centrul de agrement pentru nevăzători în cadrul sediului Asociației Nevăzătorilor din Soroca. În acest scop, organizația va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de renovare conform caietului de sarcini. 

Obiectiv:

Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania de construcții va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect, Președinte al Asociației obștești „Casa Speranțelor”.  Contractantul va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Lucrările vor fi elaborate reieșind din cerințele Asociației.

Durata contractului:

Contractantul va presta serviciile sus-menționate începând cu 1 mai 2016 . Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 30 iunie 2016. Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

 

Cerințele față de aplicanţi:  Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

 • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Licență de activitate în domeniul construcții;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul construcțiilor;
 • Viabilitate financiară demonstrată;
 • Echipă de implementare calificată

Dosarul de participare va include:

 1. Descrierea companiei;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Copia licenței de activitate;
 4. O scurtă listă cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon;
 5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale;

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Termeni de executare a lucrărilor;
 • Termeni de garanție;
 • Costul lucrărilor (cu TVA inclus);
 • Experiența companiei și calificarea echipei de implementare.

Notă: Caietul de sarcini  în format electronic și termenii de referință pot fi solicitați la adresa de email: casasperan@yandex.ru

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:

Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă:

AO ”Casa Speranțelor”, str. Independenței, nr. 8, or. Soroca, MD-3000, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa: casasperan@yandex.ru, cu mențiunea ”ofertă executare lucrări de reparaţie”. 

  Data limită de prezentare a ofertelor este 25 aprilie 2016, ora 18:00.

Pentru informații: Valentina Onica - 069921994

 • Doar companiile selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.