Proiectul metodologiei de calculare a costurilor serviciilor sociale a fost supus unei noi runde de consultăriFormulele de calculare a costurilor pentru două servicii sociale – Echipă Mobilă și Asistență Parentală Profesionistă – au fost analizate minuțios într-o ședință de consultări organizată la Chișinău la 14 septembrie cu profesioniști veniți din majoritatea raioanelor – angajați ai direcțiilor asistență socială și finanțe, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai organizațiilor societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Proiectul metodologiei de calculare a costurilor serviciilor sociale urmează să devină un act normativ, a cărui aplicare va permite o mai bună planificare și finanțare a serviciilor sociale, precum și va oferi perspective de extindere a rețelei de servicii sociale. Metodologia este elaborată la inițiativa AO „Institutum Virtutes Civilis” în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova.

IMG

Procesul de elaborare a metodologiei de calcul al costurilor serviciilor sociale a început acum mai mult de un an, fiind organizate consultări la fiecare etapă. Ultima consultare cu angajații direcțiilor raionale a avut loc în luna iulie 2023. Atunci au fost prezentate modele de calcul pentru patru servicii sociale per beneficiar.

„Modul în care se lucrează este demn de tot respectul – suntem consultați direct la fiecare etapă și nu doar în teorie, ci la nivel practic, de aplicabilitate. De aceea cu siguranță vom avea în final o formulă care va funcționa și ne va ușura munca de planificare și bugetare. Este foarte importantă această abordare participativă, deoarece uitați-vă, expertele pot scrie în formulă o cifră, dar se dovedește că ea generează zile întregi de dezbateri. Vedeți, deja avem două zile de dezbateri – cea din luna iulie și acum - asupra formulei de calculare a costului pentru Echipa Mobilă și mai urmează, desigur, până la rezultatul final”, adaugă Nicoleta Enachi, șefă a serviciului social Echipă Mobilă Ungheni.

După consultarea din luna iulie, specialiștii corespunzători din direcțiile raionale au primit tabelele cu formulele de calculare a costului serviciului, pentru a exersa și testa funcționalitatea.

1

„Fiecare raion a primit tabelele în format excel și am solicitat direcțiilor să testeze această formulă în procesul de planificare bugetară pentru serviciile sociale pentru anul fiscal viitor. Asta – ca să ne asigurăm că nu am scăpat din vedere nici o activitate sau tip de cheltuială legată de prestarea serviciului, care trebuie planificată și finanțată. Azi am analizat formula pentru Echipa Mobilă. Problema cea mai mare care a apărut este că trebuie să revizuim lista de activități ale Echipei Mobile, întrucât am ajuns împreună la concluzia că standardele minime de calitate pentru acest serviciu sunt învechite și într-un viitor foarte apropiat vor trebui revizuite. Acest lucru deja a fost comunicat autorităților. Dacă nu ai standard foarte clar, nu știi cum să calculezi costurile și nu știi de ce resurse ai nevoie”, a explicat experta Mariana Ianachevici, care lucrează la elaborarea proiectului metodologiei.

8

Printre specialistele care au formulat cele mai multe propuneri și au testat formula sunt reprezentantele Consiliului Raional Ungheni. Aici activează de 10 ani un serviciu social „Echipă Mobilă”, care acordă asistență la domiciliu pentru copii și adulți cu dizabilități. Echipa include un manager de serviciu, un asistent social, un asistent medical și un psiholog. „Am lucrat intens pe tabelele expediate de experte, am încercat să adăugăm activitățile de care avem nevoie în raion – să includem în tabel o poziție de logoped. Astfel am venit cu contribuția noastră la definitivarea anumitor aspecte în acest instrument de calcul. În general, formula e bună și funcțională – sunt integrate mai multe date, se calculează și se generează date și costuri”, spune Feodora Bogușevici, șefă a Secției economico-financiare, contabilă-șefă la Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni.

După o formulă similară s-a lucrat și în privința calculării costurilor pentru serviciul de Asistență Parentală Profesionistă. Majoritatea participanților au solicitat includerea în model a unor cheltuieli operaționale suplimentare. De asemenea, s-a propus introducerea unor posturi noi – de manager, asistent social și psiholog în serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, în funcție de numărul de beneficiari. „Discuția de azi a arătat tot ce «doare». De exemplu, astăzi încă nu avem reglementat modul de tarifare a muncii peste program a asistentului parental profesionist. Se consideră că el lucrează 8 ore, dar de fapt copilul stă cu asistentul parental toate 24 de ore, șapte zile din șapte. Acest lucru nu este reflectat în remunerarea muncii asistentului. Avem două soluții pentru situația asta, juriștii încă lucrează la ele și le vom propune autorităților. Apoi din nou vom avea nevoie de consultări. Au fost multe discuții azi, majoritatea în jurul lacunelor legale. Noi am promis: toate aceste provocări le adunăm și, acolo unde putem, propunem soluții și le transmitem la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a fi abordate într-o ulterioară revizuire a regulamentului și standardelor minime de calitate”, a concluzionat Mariana Ianachevici.

7

„Se face un lucru enorm și cred că această formulă va funcționa, pentru a da valoare serviciului. Cred că acest model de formulă de calcul va fi util și pentru viitor, pentru a calcula costurile altor servicii”, a apreciat Natalia Meaun, șefă a serviciului Asistență Parentală Profesionistă din raionul Dondușeni, unde activează în prezent 12 astfel de servicii, având în plasament 18 copii.

„După ce le vom finaliza și definitiva corespunzător, vom consulta aceste formule de calculare a costurilor cu Ministerul Finanțelor și, ulterior, le vom aproba prin ordin ministerial”, a spus, prezent la consultări, secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca.

„Discutăm și analizăm repetat și minuțios aceste formule, pentru că ne dorim ca ele să ne ajute cu adevărat să avem o claritate asupra modului cum bugetăm, planificăm și dezvoltăm serviciile sociale”, a adăugat Liliana Palihovici, președintă a AO Institutum Virtutes Civilis.

IMG

Metodologia de calculare a serviciilor sociale este elaborată în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.