Comitetul de Supraveghere al proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” discută cu privire la semnarea Acordului Adițional de Cooperareизображение viber 2023 08 24 16 31 13 464

24.08.2023 - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale(MIDR) a fost gazda ședinței Comitetului de Supraveghere a proiectului regional ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală". Ședința a fost condusă de Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, la care au fost prezenți și reprezentanții băncii KfW Vera Vitkin și Michael Pucher.   

Membrii Comitetului de Supraveghere, constituit pentru buna monitorizare și evaluare a tuturor activităților ce se defășoară în procesul de construcție a magistralei de apă Chișinău-Strășeni-Călărași, au discutat cu privire la progresul procesului de implementare al proiectului, fiind menționate provocările cu care se confruntă părțile implicate în implementare în timpul realizării sarcinilor trasate.

Managerul de proiect din partea KfW a accentuat importanța stabilirii relațiilor contractuale obligatorii între proprietari de infrastructură de apă construită în proiect și operatorii responsabili de gestionarea serviciului. Aceste angajamente vor garanta sustenabilitate proiectului și atingerea scopului principal privind asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din regiune centru a Republicii Moldova.

Directorul ADR Centru, Pavel Trofin, a prezentat membrilor comitetului statutul actual al proiectului și în special progresul stabilit pîna la moment în realizarea serviciilor de proiectare, dar și consultanță oferită de experți ce au sarcina să asigure dezvoltarea capacităților instituionale a operatorilor Apă Canal Strășeni și Apă Canal Călărași.

Un subiect important de pe agenda ședinței membrilor Comitetului de Supraveghere a ținut de discutarea Acordului Adițional de Cooperare în cadrul proiectului, care prevede că pe durata de implementare a proiectului magistrala care urmează să fie contruită va fi în proprietatea Agenției Proprietății Publice. Totodată, după finalizarea proiectului, statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice va transmite către S.A. „Apă Canal Chișinău", toate atribuțiile şi responsabilitățile privind gestiunea şi exploatarea conductei de aducțiune principală Chișinău-Strășeni-Călărași."

Acordul mai prevede că între S.A. „Apă Canal Chișinău" și operatorii regionali, vor fi semnate contracte de transport a apei în vrac.

Părțile au convenit că aplicabilitatea Acordului de cooperare din 05 iunie 2019 se extinde pentru încă 36 luni, calculate de la data expirării termenului inițial de 60 luni.

Urmare a ședinței organizate cei prezenți au agreat referitor la responsabilitățile părților și respectiv elaborarea unui Acord de Cooperare final în termen de 2 săptămîni pentru a fi inițiat procesul de contrasemnare a acestuia de către toate cele 11 părți semnatare. 

Proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" presupune construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași cu o lungime de aproximtiv 53 km cît și reabilitarea rețelei în orașele Strășeni și Călărași, asigurănd în primă fază aprovizionarea cu apă potabilă de calitate a 30000 de locuitori din regiunea centru a Republicii Moldova.