Eveniment de totalizare al proiectului „Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru participarea tinerilor”Prin intermediul acestui proiect, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) și-a propus să le ofere tinerilor posibilitatea să se implice activ în acțiuni comunitare la nivel locale. Scopul proiectului a contribuit la sporirea nivelul de implicare a tinerilor în soluționarea problemelor comunității locale și dezvoltarea activismului civic în rândul tinerilor la nivel local prin organizarea laboratoarelor de cetățenie activă, capacitarea abilităților tinerilor în domeniul cetățeniei active și voluntariatului, consolidarea dialogului cu administrația publică și încurajarea inițiativelor comunitare în 6 raioane ale țării.

În cadrul evenimentului, tinerii și tinerele din cele 6 raioane au subliniat rolul și importanța implicării tinerilor din raioanele Drochia, Bălți, Strășeni, Hâncești, Căușeni și Cantemir în soluționarea problemelor comunității locale și dezvoltarea activismului civic la nivel local.

Realizarea obiectivelor proiectului a fost posibilă prin organizarea laboratoarelor de cetățenie active în aceste raioane, capacitarea abilităților tinerilor și a cunoștințelor în sfera voluntariatului, consolidarea dialogului dintre tineri și administrația publică locală (APL), dar și încurajarea desfășurării inițiativelor comunitare.

Printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului se numără:

  • Organizarea activităților a 6 Laboratoare de cetățenie activă în diferite raioane,
  • Desfășurarea unui program de capacitare și instruire a tinerilor în domeniul cetățeniei active și voluntariatului,
  • Elaborarea unor analize (sondaje) de evaluare a necesităților reale și problemelor ce afectează tinerii,
  • Organizarea a 6 mese rotunde de discuții cu reprezentanții APL din cele 6 raioane asupra problemelor identificate/cercetate și identificarea soluțiilor la problemele rezultate împreună cu APL,
  • Organizarea a 12 activități comunitare/mobilizare comunitară,
  • Organizarea Forumului tinerilor cetățeni activi, dedicat promovării activismului civic regional, voluntariatului și promovării Laboratoarelor de cetățenie activă,
  • Elaborarea unui toolkit educațional de cetățenie activă și voluntariat – o colecție de idei de proiecte europene (internaționale) în domeniul cetățeniei active și voluntariatului tinerilor,
  • Altele.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul Proiectului „Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru participarea tinerilor”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC în cadrul Programului de Granturi 2022 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

1