Antreprenorii sociali din Republica Moldova au acces la subvenții de statEUnlocking story 1Noutate pentru antreprenorii sociali din Republica Moldova. Întreprinderile sociale pot beneficia de subvenții în mărime de la 50% până la 300% din costurilor privind taxele și contribuțiile lunare achitate din salariul angajaților din categorii defavorizate.

Echipa proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (EUnlocking), împreună cu comunitatea antreprenorilor sociali și cu suportul financiar al Uniunii Europene, a reușit să includă întreprinderile sociale printre subiecții beneficiarilor de subvenții de stat în domeniul creării și menținerii locurilor de muncă pentru șomeri, în special cei cu dizabilități și din alte categorii defavorizate. 

Astfel, începând cu anul 2021, întreprinderile sociale au acces la subvenționarea costurilor privind taxele și contribuțiile lunare achitate din salariul angajaților din categorii defavorizate.

Dumitru Braga are 33 ani și este managerul întreprinderii sociale de inserție “Floare de cireș” SRL din satul Răzeni. Antreprenorul s-a împărtășit cu experiența sa în domeniul accesării subvențiilor de stat, în cadrul sesiunilor de informare online desfășurate de proiectul #EUnlocking în septembrie și octombrie 2021. Dumitru a încurajat cei peste 80 de participanți la sesiunile de informare (tineri antreprenori sociali și reprezentanți ai ONG-urilor), să beneficieze de această oportunitate, care este ușor de accesat. „Mai ales acum în perioada pandemică și a restricțiilor impuse de către autorități sectorului catering, în care activează întreprinderea socială pe care o reprezint, accesul la subvenții ne ajută enorm să păstrăm locurile de muncă și nivelul de salarizare pentru 14 tineri cu dizabilități și din alte categorii defavorizate din mediul rural”, a menționat Dumitru.

În conformitate cu prevederile noului Regulament privind subvenționarea locurilor de muncă, întreprinderile sociale pot beneficia de subvenții în mărime de la 50% până la 300% din costurile privind taxele și contribuțiile lunare achitate din salariul angajaților din categorii defavorizate, în valoare bănească, asta ar însemna între 100 EUR și 300 EUR lunar per salariat.

Echipa proiectului a oferit antreprenorilor sociali și persoanelor interesate materiale de suport și modele de documente pentru a facilita accesul la subvenții, materialele fiind disponibile pe paginile web ale partenerilor proiectului.

Pentru a obține acest rezultat, proiectul EUnlocking  a desfășurat mai multe activități de advocacy, precum: consultări publice, conferință națională, campanie de sensibilizare pentru a puncta importanța implicării statului în susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social în țară. 

Menționăm că antreprenoriatul social este un fenomen relativ nou în Republica Moldova, care este reglementat de cadrul normativ începând cu anul 2017. Legislația prevede mai multe măsuri de promovare și susținere a întreprinderilor sociale, însă la nivel practic, din cauză că lipsesc norme metodologice de aplicare și există mai multe lacune legislative, acestea se aplică cu dificultate.

Proiectul „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina” contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Menționăm că proiectul este implementat în perioada 2020 – 2022, de un consorțiu de organizații partenere: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Eco-Răzeni (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).