Rezultatele proiectului din cadrul programului de post-doctorat „Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a Sistemului Monetar Financiar Internațional”, desfăşurat în ASEM

116342695 725541991595232 3254037078063465449 nProiectul de cercetare științifică din cadrul programului de post-doctorat (2019-2020) „Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a Sistemului Monetar Financiar Internațional”, desfășurat în ASEM, cifrul 19.00208.108.07, a avut ca scop: elucidarea zonelor potențiale de valorificat pentru sistemul financiar al Republicii Moldova, prin fundamentarea teoretico-metodologică a dominantelor dezvoltării arhitecturii sistemului monetar financiar internațional și determinarea impactului acestora asupra configurației sistemului financiar național.

Scopul cercetării a fost atins prin realizarea următoarelor obiective:

O1: argumentarea naturii sistemice a funcționării sistemului monetar financiar internațional;

O2: elaborarea platformei metodologice pentru cercetarea sistemului monetar financiar internațional și a sistemelor financiare naționale din perspectiva teoriei sistemelor complexe;

O3: elucidarea mecanismului de propagare a impulsurilor sistemului monetar financiar internațional către sistemele financiare naționale;

O4: cercetarea noii arhitecturi financiare internaționale în condițiile transformărilor din economia mondială;

O5: elaborarea configurației arhitecturii financiare naționale;

O6: analiza particularităților arhitecturii financiare a Republicii Moldova;

O7: elaborarea cadrului metodologic pentru evaluarea perspectivei dezvoltării sistemului financiar național;

O8: analiza sistemului financiar al Republicii Moldova din perspectiva arhitecturii financiare internaționale;

O9: realizarea benchmarking-ului eficienței sistemelor bancare ale țărilor semnatare ale Acordurilor de Asociere cu Uniunea Europeană;

O10: elucidarea provocărilor globale ale sistemului monetar financiar internațional;

O11: determinarea poziției externe a Republicii Moldova în fața provocărilor sistemului monetar financiar internațional;

O12: investigarea impactului modificărilor sistemului monetar financiar internațional asupra arhitecturii financiare a Republicii Moldova;

O13: argumentarea priorităților dezvoltării sistemului financiar din Republica Moldova sub impactul provocărilor globale.

În scopul atingerii acestor obiective, au fost validate următoarele ipoteze de cercetare:

H1: dezvoltarea arhitecturii sistemului monetar financiar internațional are la bază principiile neliniarității;

H2: în cazul perspectivei dezvoltării sistemelor financiare, nu există un component unic relevant, care constituie catalizatorul principal de rezultate;

H3: pe piața valutară a Republicii Moldova există o relație pe termen lung între cursul valutar nominal efectiv și intervențiile din/pentru rezerva valutară oficială, realizate pentru atenuarea vulnerabilităților sistemului financiar;

H4: în grupurile de țări, clasificate după nivelul veniturilor, există o relație directă între valoarea indicelui infrastructurii financiare și PIB pe cap de locuitor.

Drept urmare a activităților de cercetare, rezultatele obținute sunt exprimate sintetic, după cum urmează: cercetarea sistemului monetar financiar internațional din perspectiva teoriei sistemelor complexe și crearea platformei metodologice pentru cercetarea sistemului monetar financiar internațional și a sistemelor financiare naționale; elucidarea căilor de propagare a impulsurilor sistemului monetar financiar internațional în sistemele financiare naționale; elaborarea algoritmului de analiză a evoluției sistemului monetar financiar internațional în contextul teoriei sistemelor complexe; redefinirea structurii noii arhitecturi financiare internaționale; întocmirea configurației arhitecturii financiare naționale; elaborarea metodologiei de evaluare a perspectivei dezvoltării sistemelor financiare; compararea eficienței sistemelor bancare a țărilor semnatare ale Acordurilor de Asociere cu Uniunea Europeană prin intermediul metodei nonparametrice DEA; identificarea provocărilor din sistemul monetar financiar internațional; determinarea impactului provocărilor din sistemul monetar financiar internațional asupra sistemului financiar al Republicii Moldova.

Rezultatele obținute în activitatea de cercetare au fost reflectate în: 1 monografie editată în țară; 2 monografii colective editate în țară; 11 publicații în reviste științifice editate peste hotare; 4 articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil; 4 publicații în materiale ale conferințelor internaționale; 7 articole în lucrările manifestărilor științifice incluse în Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate din Republica Moldova. Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul a 10 foruri științifice internaționale și a unei mese rotunde internaționale.

Rezultatele științifice ale lucrării au fost implementate în cadrul a două proiecte de cercetare: proiectul instituțional 15.817.06.31A, „Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficiență în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova” (2015-2019); proiectul în cadrul Programului de Stat 10.840.08.02A, „Creșterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilității sistemului financiar național în contextul integrării regionale”, Academia de Științe a Moldovei (2010-2011).

Coordonatorul proiectului – Dna. Lopotenco Viorica, dr., conf. univ.