UE-GIZ// Peste 1200 elevi, părinți și profesori din 29 localități din nordul Moldovei vor beneficia de condiții mai bune de studii și de servicii educaționale mai calitativeAsociația obștească „DEMOS” anunță lansarea proiectului „Participarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în procesul de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Pan. Halippa” (Edineț), orientată spre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale”. Prin acest proiect, ONG-ul își propune să ofere celor peste 1200 elevi, părinți și profesori ai instituției, dar și altor locuitori din nordul țării, competențe și oportunități de participare activă în procesele de luare a deciziilor la nivel local, în special cele care vizează achizițiile, lucrările de îmbunătățire a infrastructurii școlare, prin aplicarea metodelor de eficiență energetică.

Având ca scop asigurarea procesului educațional de calitate al Liceului Teoretic „Pan. Halippa”, prin aplicarea metodelor de participare cetățenească în procesul de guvernare și de eficiență energetică, acest proiect oferă  posibilitate părinților, elevilor, profesorilor, bărbați și femei, persoane cu necesități speciale, în mod egal,

  • Să participe în procesul de planificare a activităților de reabilitare a infrastructurii L.T. „Pan. Halippa”, Edineț,
  • Să monitorizeze activitățile de renovare,  prin supraveghere a proceselor de achiziții, desfășurare a lucrărilor, gestionare și întreținere a infrastructurii liceului,
  • Să sporească gradul de informare privind eficiența energetică, precum și nivelul de conștientizare cu privire la necesitatea eficientizării energetice a clădirilor publice și private.

„Pentru realizarea obiectivelor proiectului, vom desfășura o serie de activități, precum: campanie de sensibilizare, sesiuni de informare și ateliere de instruire, vizite de studiu în instituții școlare care aplică metode de eficiență energetică, dar și acțiuni de monitorizare și evaluare a lucrărilor de renovare a infrastructurii liceului”, susține Liliana Samcov, director executiv al AO „DEMOS”.

Proiectul va demara la 1 septembrie, cu activitatea de informare a elevilor L.T. „Pan. Halippa” cu genericul „Ora Energiei”.

„Prin acest proiect, ne dorim să renovăm blocul central al liceului, prin aplicarea metodelor de eficiență energetică, dar și să contribuim la formarea unor cetățeni activi, dornici de a realiza schimbări spre bine la nivel local”, reiterează Marin Rusu, directorul L.T. „Pan. Halippa”.

AO „DEMOS” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Participarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în procesul de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Pan. Halippa”, orientată spre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale” în mun. Edineț, în perioada august 2020 – august 2021, în colaborare cu L.T. „Pan. Halippa” și Consiliul Raional Edineț.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO „CASMED”.