Cheia succesului—un parteneriat viabil5La 30 iulie curent în cadrul proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală”, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu Primaria orașului Ștefan Vodă cu susținerea financiară a Ambasadei SUA, s-a desfășurat Gala Parteneriatului local. Scopul principal al evenimentului a constituit evaluarea realizărilor şi bunelor practici de parteneriat între administrația publică locală și societatea civilă pentru o bună guvernare și dezvoltare locală, precum și o promovare a politicilor publice și dezvoltare comunitară din Ștefan Vodă.

În cuvântul de salut al doamnei Tatiana Marin, președinta AO Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, drept fi roșu a fost menționat:

-- Pentru Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă organizarea ”Galei Parteneriatului local” este acel moment culminant care permite să facem o totalizare a activităților, să ne împărtășim impresiile despre rezultatele obținut. Totodată să încurajăm partenerii să continuă activitățile începute, să disemineze bunele practici colegilor și să tindă spre dezvoltare prin asigurarea unui parteneriat viabil între societatea civilă, cetățeni și administrația publică locală.

3

Cu cuvinte de recunoștință și apreciere pentru suportul acordat primăriei orașului Ștefan Vodă a venit dl Vladislav Cociu, primarul or. Ștefan Vodă, care atenționat:

-- Datorită schimbărilor tehnologice, economice, sociale și politice la nivel conceptual și global importanţa comunicării eficiente între cetățeni şi guvernanți devine un factor mai mult decât esențial pentru consolidarea regimurilor democratice prin acceptarea unui nou tip de guvernare și anume așa-numita „guvernare deschisă”.

Un factor cheie în creșterea transparenței administrative este reprezentat de diminuarea birocraţiei și anume: simplificarea circuitelor documentelor; simplificarea procedurilor de emitere a avizelor/autorizațiilor/documentelor (de exemplu avize de urbanism, autorizații de construcție, cereri către alte servicii publice etc) și crearea unui oficiu/portal unic de primire a solicitărilor cetățeanului. De aceea pe lângă practicile realizate pentru asigurarea transparenței, noi ne propunem să implementăm în cadrul primăriei conceptul de smart city și a digitalizării, astfel facilitând accesul publicului la serviciile oferite şi informațiile deținute de către autoritatea publică. Cetăţenii se poată beneficia de servicii, să poată face sugestii sau reclamații, depune cereri și solicita documente şi, nu în ultimul rând, pot pune la dispoziţia administraţiei informaţii despre evenimentele comunităţii online fără a mai fii nevoie de deplasare și pierdere de timp valoros. Sperăm în viitor să reușim să realizăm un asemenea proiect.

2

--Acord de parteneriat încheiat între societatea civilă și Primăria orașului Ștefan Vodă pentru promovarea transparenței, planul local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor la informație de interes public, panourile informative pentru comunitate în incinta primăriei Ștefan Vodă, panourile informative pentru comunitate în spațiul public, atelierele de lucru, filmarea video a ședințelor consiliului local, organizarea și desfășurarea consultărilor și audierilor publice—toate acestea constituie instrumente și practici pentru asigurarea transparenței în cadrul activității primăriei orașului Ștefan Vodă, a continuat șirul mesajelor expuse dna Aurica Cebotari, membru echipei de implementare a proiectului.

Doamna Natalia Ștefan, membru echipei de implementare a proiectului, s-a referit la nivelul de implicare a tinerilor în sporirea transparenței, menționând că tinerii din IPLT „Ștefan Vodă” au deja o experiență de promovare a transparenței, grație proiectului anterior „Sporirea transparenței decizionale pentru consolidarea societății civile ”. Ei au organizat și desfășurat diverse activități precum flash-moburi de sensibilizare a populației și de familiarizare cu noțiunea de transparență, vizite de studiu la primărie, dezbateri. În urma acestor activități tinerii și-au format atât abilități de comunicare, cât și competențe de lucru prin cooperare.

-- La nivel de primăriei este constituit grupul cetățenilor activi care participă la toate ședințele consiliului local Ștefan Vodă, monitorizează deciziile aprobate, totodată asigurând un feud-back din partea cetățenilor pentru funcționarii primăriei. Apreciem deschiderea autorităților locale pentru dialog cu societatea civilă, cetățenii, accentuat în alocuțiunea sa dl Nicolae Nastasi, membrul grupului cetățenesc.

4

Aliona Muntean, membru echipei de implementare, a venit cu prezentarea despre ghidul bunelor practice, trecând în revistă cele mai importante acțiuni realizate în cadrul proiectului Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparentă locală”.

Participanții la Gala parteneriatului local (funcționari, activiști, reprezentanți diferitor instituții din oraș) și-au împărtășit opiniile despre activitatea administrației publice locale din or. Ștefan Vodă, menționând că și cetățenii uneori sunt pasivi, iar femeile sunt mai active ca bărbații – fapt care s-a demonstrat și cadrului acestui eveniment, unde bărbații sunt prezenți în minoritate.

Un moment emotiv a constituit acordarea certificatelor pentru participare activă în cadrul proiectului din partea AO ”Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă”, care servit drept provocare pentru cei prezenți la eveniment să fie mai activi.6

Toți participanții la Gala parteneriatului local au primit mape cu materiale informaționale despre proiect, ghidul bunelor practice.

În opinia noastră proiectul și-a atins scopul consolidând eforturile administrației publice locale și societății civile pentru a asigura transparența în procesul decizional, totodată provocând cetățenii, în special, tinerii, să fie interesați vis-a-vis de deciziile luate la nivel local, să vină cu idei și propuneri noi.

Tatiana Marin,

managerul proiectului ”Societate civilă activă

pentru o bună guvernare transparentă locală”