Instruire on-line axată pe procesele bugetare, desfășurată pentru comunitatea din Chetrosu, Anenii Noi, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”Comunitatea din Chetrosu, Anenii Noi, a beneficiat de o instruire on-line, axată pe procesele bugetare, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”. La instruirea de marți au participat consilieri locali, echipa primăriei, tineri, profesori, cetățeni interesați din comuna Chetrosu, care cuprinde satele Chetrosu și Todirești din raionul Anenii Noi, iar agenda instruirii a inclus aspecte privind tehnicile de evaluare a cheltuielilor bugetare pe primele șase luni ale anului 2020 și pregătirea proiectului de buget local pentru 2021.

Această activitate, desfășurată în regim de teleconferință a reunit 20 de participante și participanți, face parte din proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Cuvintele-cheie menționate cel mai des de către organizatori, facilitatori și participanții la instruirea on-line au fost: gestionare și implicare, resurse financiare și transparență, iar Iar mesajul central al evenimentului a fost rezumat în mesajul său de salut de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „Ne dorim ca în toate satele țării oamenii să trăiască bine, iar aceasta depinde atât de ceea ce putem face pentru aceste sate împreună – sectorul asociativ, partenerii, cât și de comunități – oamenii care locuiesc acolo și administrațiile publice locale”. „Ceea ce vă propunem noi este un program orientat pentru consilierii locali, persoanele care gestionează instituții publice în localitate, referitor la cum trebuie să fie gestionate resursele financiare în comunitate – transparent și eficient”, a afirmat Liliana Palihovici.

Instruirea pentru comuna Chetrosu, Anenii Noi, a fost facilitată de către formatori cu o bogată experiență de administrare a fondurilor publice la nivel local.

Caracterul util și aplicat al acestei instruiri pentru administrația publică locală într-un subiect atât de important și sensibil cum este gestionarea unui buget local a fost apreciat de către primarul comunei Chetrosu, Anenii Noi, Leonid Zalevschi, care a remarcat, de asemenea, „limbajul accesibil al acestei teme atât de complicate” și deschiderea partenerilor pentru astfel de evenimente la nivel comunitar.

Intervențiile participantelor și participanților au vizat, de asemenea, nevoia unui efort comun de informare, educație și conștientizare a societății pentru o mai bună guvernare locală în beneficiul cetățenilor. Iar acest element este unul esențial pentru proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, care include mai multe activități pentru comunitățile din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală" și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety