Iniţierea consultărilor publice privind Evaluarea Impactului de Mediu și Social și Cadrul de Management de Mediu şi Social

Republica Moldova

Al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de încălzire centralizată cu energie termică

 

COMUNICAT

despre iniţierea consultărilor publice privind

Evaluarea Impactului de Mediu și Social și Cadrul de Management de Mediu şi Social

 

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea de Implementare a Proiectului anunţă, începînd cu 27 martie 2020, iniţierea consultărilor publice asupra documentului de proiect Evaluarea Impactului de Mediu și Social și Cadrul de Management de Mediu şi Social (EIMS&CMMS), elaborat în cadrul Al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de încălzire centralizată cu energie termică, finanţat de Banca Mondială.

Versiunea Evaluării Impactului de Mediu și Social și Cadrului de Management de Mediu şi Social prescurtată în română [link to file: SACET.II.EIMS&CMMS_Final_27Mar2020.pdf], precum și versiunea prefinală originală în engleză [link to file: DHEIP.II.ESIA&ESMF_Final_27Mar2020.pdf] a documentului sunt publicate pe paginile web oficile a Unităţii de Implementare a Proiectului (www.mepiu.md) și a întreprinderii Termoelectrica SA (www.termoelectrica.md), înainte de parcurgerea procedurii de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, astfel încât toate părțile interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul documentului şi să formuleze eventualele recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului documentului EIMS&CMMS supus consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 07 aprilie 2020 în adresa Unităţii de Implementare a Proiectului: MD-2005, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1; la numărul de telefon 022-496-794 sau pe adresa electronică: mepiu@mepiu.md.

Author: MEPIU/UCIPE

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă