Centrul de Intervenție Precoce Voinicel anunță lansarea proiectului: Prevenirea violenței și neglijării asupra copilului prin implementarea programelor de parentalitate pozitivă în Republica MoldovaCentrul de Intervenție Precoce Voinicel anunță lansarea proiectului: Prevenirea violenței și neglijării asupra copilului prin implementarea programelor de parentalitate pozitivă în Republica Moldova.

Violența în familie dar și abuzul față de copii reprezintă fenomene complexe care implică o abordare continuă a problemelor asigurării drepturilor copilului și omului în societatea noastră. Aceste fenomene se răsfrâng negativ asupră sănătății și bunăstării de durată.

Studiile demonstrează că la originea violenței domestice asupra partenerului (dar și a copilului) rezidă o serie de stereotipuri de gen cu privire la rolul femeii și bărbatului în societate. Taților le este atribuit un rol pasiv în creșterea și educarea copilului.

Doar 4% dintre tați le citesc copiilor și aproximativ 10% se joacă cu copii când sunt acasă. Ponderea bărbaților care asigură grija zilnică pentru copil este foarte mică. Potrivit bărbaților, această activitate este îndeplinită de obicei sau întotdeauna de partenerele acestora. Cu toate acestea, ¼ dintre bărbați consideră că participă în mod egal la îngrijirea copiilor, pe când doar 15,7% dintre femei au raportat că ambii soți participă în mod egal la îngrijirea copiilor.

Proiectul Prevenirea violenței și neglijării asupra copilului prin implementarea programelor de parentalitate pozitivă în Republica Moldova are drept scop sporirea gradului de cunoștințe și abilități parentale a circa 140 părinți, atât mame, cât și tati, prin dezvoltarea programelor de parentalitate pozitivă în 6 centre de Intervenție Timpurie din țară pentru reducerea fenomenului de violentă și neglijare a copiilor din Republica Moldova.

Obiectivele de bază ale proiectului vizează implementarea unui program inovativ ICDP  (International Child Development Programe – Programul Internațional de Dezvoltare a Copilului) pentru prevenirea maltratării, în special a maltratării copilului mic. Programul ICDP este conceput pentru a influența și a îmbunătăți calitatea comunicării și relațiile dintre părinți/ îngrijitori, prin aplicarea practică a opt teme sau ghiduri pentru interacțiunea pozitivă.

Principalele activități în cadrul proiectul se vor axa pe:

  • Pregătirea a 15 specialiști din 6 Centre de Intervenție Timpurie din țară în utilizarea programului ICDP
  • Instruirea a minim 140 de părinți (atât mame cât și tați) care educă copii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani în programul ICDP pentru îmbunătățirea comunicării și a relației cu copilul mic.
  • Dotarea a 2 cabinete de instruire a părinților cu păpuși demonstrative pentru prevenirea sindromului „Copilului zgâlțâit” (”Shaken baby syndrome”)
  • Elaborarea și diseminarea unu ghid pentru parentalitate pozitivă adresat specialiștilor care prestează servicii pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.

Proiectul va fi implementat în perioada ianuarie – decembrie 2020.

Proiectul este finanțat de Fundația OAK prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului „Abordarea violenței domestice în Republica Moldova”.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”

Tel.: (+373 22) 22-49-36, (+373 22) 20-03-28, (+373 22) 20-03-27

Web: www.voinicel.md

E-mail: voinicel@usmf.md

Sergiu TOMA, coordonator proiect


telegram