Revizuirea instrumentelor de evaluare a garanțiilor morale și condițiilor materiale a solicitanților la adopția națională

Miercuri, 4 martie 2020, a avut loc primul Atelier de lucru pentru revizuirea instrumentelor de evaluare a garanțiilor morale și condițiilor materiale a solicitanților la adopția națională, organizat de A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul proiectului ”Tați conștienți și responsabili pentru o generație non-violentă” finanțat de Fundația Est-Europeană din sursele Fundației OAK.

La eveniment au participat reprezentanți ai Direcțiilor Asistență Socială și Protecție a Familiei (DASPF) din 11 raioane ale Republicii Moldova, cu competențe în domeniul adopției, în vederea revizuirii și îmbunătățirii conținutului Curriculei de formare a potențialilor adoptatori naționali precum și a Instrumentelor de evaluare psiho-socială a garanțiilor morale și condițiilor materiale.

În acest context, dna Anastasia Gruzin, Șefa  Direcției Politici de Protecție a Copilului și Familiilor cu Copii, MSMPS a menționat că domeniul adopției este unul complex și totodată unul foarte sensibil care necesită o abordare individualizată, prin prisma interesului superior al copilului. Evaluarea adecvată și corectă a garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale solicitanților la adopție este una din garanțiile unei adopții de succes. Legislația în domeniul adopției este relativ nouă în Republica Moldova și, sub anumite aspecte, necesită a fi îmbunătățită ținându-se cont și de experiența celor care o aplică la nivel local, în munca de zi cu zi.

”Necesitatea acestui atelier vine din conștientizarea faptului că adopția este lăsată, de multe ori, la fel ca și educația copiilor în familie, în general, pe seama mamelor. În cadrul unui cuplu căsătorit, solicitant la adopție, mama este cea care își asumă, cel mai des, practic toate responsabilitățile legate de creșterea și educația copilului, tatălui revenindu-i rolul de ”întreținător”. În același timp, legislația Republicii Moldova permite adopția și pentru solicitanți necăsătoriți, aceștia fiind, în marea majoritate a cazurilor, femei care, mai devreme sau mai târziu, au un partener de viață care este un potențial părinte pentru copilul adoptiv. În multe cazuri, partenerul de viață deja există în viața mamei, însă, nefiind în căsătorie legală, nimeni nu-l evaluează din punct de vedere al respectării garanțiilor morale și a condițiilor materiale. Iată de ce am considerat că este cazul, și momentul oportun să consultăm specialiștii în domeniu și să propunem Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o serie de modificări și îmbunătățiri atât la curricula de instruire a solicitanților la adopție, aducând mai multe accente vis-a-vis de implicarea taților în viața de familie, precum și instrumentele de evaluare psiho-socială a acestora” – a declarat, Stela Vasluian, director de filială.

Versiunea actuală a instrumentelor de evaluare psiho-socială a solicitanților la adopție este, pe alocuri, depășită și nu întotdeauna oferă informații relevante despre adoptatori. Aceste instrumente sunt cu atât mai importante, cu cât informația ce se conține în ele ar trebui să servească drept bază pentru o eventuală potrivire cu un copil adoptabil, iar o bună descriere a personalității adoptatorilor, a temperamentului acestora, a dinamicii relațiilor în cuplu și a stilurilor de educație avute anterior și abordare, în prezent, de membrii cuplului reprezintă o scanare eficientă a familiei în care urmează să ajungă un copil” – a adăugat, Inga Russu, psiholog în cadrul asociației.

Acest grant este finanțat de Fundația OAK prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului „Abordarea violenței domestice în Republica Moldova”