Instrumente și mecanisme de implementare a transparenței în susținerea inițiativelor localePromovarea democrației, bunei guvernări și a reformelor actuale reprezintă priorități cheie pentru autoritatea locală a orașului Ștefan Vodă. Doar o administrație publică locală eficientă folosește instrumente moderne de rezolvare a problemelor comunității pentru a ajunge la soluții relevante, eficace și durabile.

În această ordine de idei, la 18 decembrie 2019, în incinta primăriei s-a desfășurat sesiunea de instruire ,,Transparența decizională--instrument pentru asigurarea integrității reprezentanților administrației locale și a cetățenilor pentru o buna guvernare”, eveniment care a informat si dezvoltat abilități de evaluare și monitorizare a transparenței decizionale la nivel local. 29 participanți ( funcționari publici, consilieri, specialiști din diverse domenii, tineri, cetățeni activi) s-au informat despre instrumentele și mecanismele de implementare a transparenței de către APL și cetățeni, cadrul legal și rolul consiliului local în procesul de asigurare a transparenței decizionale pentru o bună guvernare. Activitatea a fost implementată în cadrul proiectului ,,Societate civilă activă pentru o bună guvernare transparență locală” de către Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă în parteneriat cu primăria Ștefan Vodă, cu suportul Ambasadei SUA.

marin tmuntean

Evaluând practicile de transparență locală și impactul lor asupra politicilor publice a primăriei Ștefan Vodă, participanții au identificat următoarele probleme prioritare ale orașului, așa cum ar fi: cânii maidanezi, lipsa pieței agricole, drumuri de acces între blocurile locative, gunoiștea centrală, canalizarea în sectorul privat, lipsa parcărilor în oraș, lipsa trotuarelor ca acces la SP,, Grigore Vieru”, extinderea capacitații stației de epurare, lipsa unui muzeu etnografic și istoric al urbei, lipsa unui azil de bătrâni, lipsa supravegherii video în oraș, centru de agrement în oraș, educație civică insuficiența a populației, vandalismul în parcuri și locuri publice, lipsa WC publice, indiferența populației.

echipa

Analizând minuțios aceste probleme participanții au concluzionat că cea mai stringentă este problema maidanezilor, aducând argumente și soluții de rezolvare, apoi problema canalizării în sectorul privat și a treia fiind cea mai importantă cea care ține de educația societății.

Reprezentanții primăriei, societății civile împreună cu consilierii au menționat în unanimitate că este necesar de a susține toate inițiativele locale și efortul lor de a soluționa problemele comunitare, indispensabil, având ca scop prioritar implicarea cetățenilor în consultarea și monitorizarea treburilor publice pentru o bună guvernare transparentă.

La finele trainingului, participanții și-au expus opinia în legătura cu desfășurarea evenimentului în mod anonim.

Astfel, s-a constatat că o parte din participanți au menționat că durata trainingului a fost adecvată, iar altă-- că s-a desfășurat prea scurt. Dacă e să vorbim despre respectarea agendei agendă, apoi la această întrebare în unanimitate au comentat că agenda trainingului s-a respexctat cu strictețe.

durguz

moloman

Despre imprgrupesia personală asupra training-ului mai mult de jumătate au încercuit cifra 4 cu mențiunea de ,, foarte buna”, cealaltă cu cifra 3,, Buna”. Îmbucurător este faptul ca toți participanții au fost activi la compartimentul în care au menționat cel puțin 3 probleme care li s-au clarificat în urma acestei instruire, dintre care putem enumera următoarele: consultările publice cu cetățenii-veriga succesului consilierilor locali, pentru un necunoscător de legislație e puțin timp ca sa înțeleagă subiectele expuse cetățeanul care divulga actul de corupție este protejat dar nu intimidat; aleșii locali sunt obligați să se implice la îmbunătățirea nivelului de trai ai localnicilor, mai ales când sunt probleme stringente; am înțeles care sunt atribuțiile consilierilor locali; de activismul cetățenilor depinde ce problema va fi selectată de consilieri pentru rezolvare; o implicare mai activă în educația cetățeanului; numai în colaborare cu cetățeanul vom avea o guvernare eficienta; problema canalizării și maidanezilor pe primul plan al primăriei; cum se elaborează și se votează proiectele de decizii; promovarea transparenței la nivel local foarte importantă; nivel important de participare a consilierilor locali și inițiativa lor; toleranța zero față de corupție; explicarea cadrului legislative pentru luarea unei decizii de către consilieri; transparența prin publicare pe pagina web a primăriei, feedback, comunicate; practici de transparență locală; legea privind activitatea consilierilor locali; implicare activă a cetățenilor în procesele decizionale; despre competențele consilierilor și atribuțiile funcționarilor; persoanele sunt active când au ceva de câștigat; bine explicate legea cu privire la transparența și integritate; cum sa atragem cetățenii în participare în ședințe ale APL; cum să luptăm cu corupția; cetățenii sunt cei care pot schimba lucrurile spre bine.

În cadrul trainingului au parvenit și unele propuneri din partea participanților, cum ar fi sa fie organizate instruiri mai des, să fie orientate spre vârste și domenii de activitate, să fie organizate asemenea activități în diverse instituții din oraș cu participarea nemijlocită a reprezentanților APL, să fie transmise evenimentele publice online cât în cadrul rețelelor de socializare, atât și la un post TV local.

Tatiana Marin, managerul proiectului


telegram