Comunicat de presă: Lansarea proiectului "YouthHub"Investim în TINEri! We invest in YOUth!

Proiect finanţat în cadrul Programului de granturi mici ”Biblioteci și ONG-uri” lansat de Novateca cu scopul de a încuraja ONG-urile să stabilească parteneriate durabile cu bibliotecile publice prin crearea serviciilor moderne de bibliotecă corespunzătoare intereselor și necesităților comunității sau implementarea unui proiect care să soluționeze o problemă locală.

Axele prioritare:

Proiectul dat are drept scop dezvoltarea serviciului de club de dezvoltare personală ghidat în cadrul Bibliotecii Publice Raionale Căușeni. Drept rezultate scontate proiectul își propune 3 produse și amenajarea unui spațiu non-formal de comunicare cu bean-bag-uri și colț moale:

Un incubator, YouthHub, format din 20 de tineri membri permanenți proactivi din comunitate într-un club, care ulterior se va dezvolta și va crea o rețea de tineri ce își doresc să aducă schimbarea în comunitate.

Un alt produs al proiectului va fi blogul Bibliotecii Publice Raionale Căușeni, prin care se va asigura vizibilitatea online a activităților desfășurate și serviciilor prestate de bibliotecă.

Un al treilea produs ar fi un grup de 5-7 voluntari care și-ar lua angajamentul să presteze servicii de mentenanță, fotografiere, scriere de articole, design, asistență în prestarea serviciilor în regim de voluntariat pentru bibliotecă.

Beneficiar: Clubul Soroptimist Internațional - Căușeni

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Căușeni

9 octombrie 2016

AO ”Clubul Soroptimist Internațional - Căușeni”, în calitate de beneficiar, împreună cu Biblioteca Publică Raională Căușeni, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna octombrie 2016, proiectul “YouthHub”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 6 luni, cu o valoare totală de 44 000 lei şi este finanţat în cadrul Programului de granturi mici ”Biblioteci și ONG-uri” lansat de Novateca.

Proiectul are drept obiective:

  • Dezvoltarea serviciului de club de dezvoltare personală bazat pe metode non-formale de educație și învățarea experențială.

  • Dezvoltarea competențelor civice a tinerilor de vîrsta 14-20 ani.

  • Sprijinirea eforturilor cadrelor didactice în promovarea socializării vii în rîndul tinerilor.

  • Sporirea vizibilității activităților și serviciilor prestate de Biblioteca Publică Raională Căușeni.

 

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea comunicări virtuale, dezvoltarea competențelor civice la tinerii de vârsta 14-20 ani, .

Persoană de contact:

Blidari Elena

youthhub.causeni@gmail.com

+37369163133

Articol adaugat de: YouthHub Causeni

telegram