Comunicat de presa lansare proiect 

COMUNICAT DE PRESĂ

23/09//2016

În cadrul Programului de Dezvoltare a Cooperării, finanțat de Guvernul Lituaniei – Ministerul Afacerilor Externe, Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova - UCRM în parteneriat cu Asociația Autorităților Locale din Lituania (ALAL) și cu suportul Ambasadei Lituaniei la Chișinău anunță demararea implementării Proiectului "Invest in Youth!”(”Investește în tineri!”).

Obiectivul principal al proiectului este sensibilizarea tinerilor din Republica Moldova cu privire la avantajele integrării europene și familiarizarea lor cu politicile de tineret și organizațiile din Lituania. Acest lucru se va realiza prin organizarea unui concurs național de eseuri și implicarea ulterioară a câștigătorilor acestui concurs în vizita de studiu în Lituania, organizată de UCRM și ALAL. Vizita de studiu va include întâlniri cu tineri și organizații de tineret din Lituania, precum și participarea la o serie de evenimente publice și reuniuni cu Europarlamentari lituanieni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele integrării europene (concurs național de eseuri pentru tineret);

- Familiarizarea tineretului din Moldova cu instituțiile de tineret din Lituania (vizita de schimb în Lituania pentru 5 persoane tinere selectate la concursul de eseuri);

- Schimb de bune practici în rândul tinerilor lideri din Republica Moldova și Lituania;

- Crearea punților de cooperare pe probleme legate de tineret între autoritățile locale din Republica Moldova și Lituania

Grup țintă vizat de proiect:

 • Tineri 18-25 ani;
 • autoritățile publice locale din raioanele membre ale Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova;
 • comunitatea locală, ONG locale;

Activități specifice ale proiectului:

 • Organizarea și desfășurarea unui concurs național de eseuri cu tematicile Moldova și UE, Moldova și Lituania, integrarea europeană, tinerii moldoveni și UE
 • Organizarea unei vizite de studiu în Vilnius (Lituania) cu participarea unui număr de 5 tineri, câștigători ai concursului național de eseuri, pentru întâlniri și dezbateri cu tineri lituanieni și organizații ale tinerilor din Lituania, și organizare întrevederi cu Europarlamentari lituanieni
 • Organizare interviuri cu cei 5 tineri moldoveni participanți în proiect, pentru colectarea impresiilor după vizita la Vilnius;

Durata de implementare a proiectului este de 4 de luni, iar finanțarea activităților este asigurată integral, în proporție de 100%, de către Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei.  

Persoana de contact: Andrei Buzatu

Telefon: 069837286, e-mail: office@ucrm.md 

 

 

PRESS NOTE

 

23/09//2016

Union of County Councils of the Republic of Moldova (UCRM) in partnership with the Association of Local Authorities in Lithuania (ALAL) and with the support of the Embassy of the Republic of Lithuania to the Republic of Moldova, announces the launching of the project called Invest in Youth!, funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and developed within the Development and Cooperation Programme.

Main objective of the project is raising the awareness among Moldovan youth on the benefits of European integration and familiarizing them with the policies for youth and organizations in Lithuania. This will be achieved by organizing a national essay contest and a study visit to Vilnius (Lithuania) with the participation of the 5 winners of the essay competition, organized by UCRM and ALAL. The study visit will include meetings with youth and youth organizations in Lithuania and participation in a series of public events and meetings with Lithuanian MEPs.

Specific objectives:

- Raise awareness about the benefits of European integration (national essay contest for youth);

- Familiarity with the youth of Moldova youth institutions in Lithuania (exchange visit in Lithuania selected five young essay contest);

- Exchange of best practices among youth leaders from Moldova and Lithuania;

- Building bridges of cooperation on youth issues between local authorities in Moldova and Lithuania

Target group:

 • Local public authorities (County Councils members of the Union of County Councils of the Republic of Moldova);
 • Local community and NGOs;

Main activities:

 • Organization and conducting a national essay contest with topics as: Moldova and EU, Moldova and Lithuania, European integration, and Moldovan youth and EU;
 • Organization of a study tour in Vilnius (Lithuania) with the participation of 5 young winners of national essay contest for meetings and debates with young Lithuanians, youth organizations in Lithuania and meetings with Lithuanian MEPs;
 • Organization of interviews with the 5 young Moldovan participanting in the project, for collecting impressions after the visit to Vilnius;

Duration of implementation: 4 months, and the funding of the activities is 100% provided by the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania.

Contact person: Andrei Buzatu/ Manager proiect  

Telephone: 069837286

E-mail: office@ucrm.md

Articol adaugat de: UCRM

telegram