Pentru o viață activă, demnă și în siguranță - la braț cu legea2 O

"Educația este cea mai bună  pregătire pentru bătrânețe."
                                                                                                                     Aristotel

              

Din inițiativa Asociației Obștești ”Oamenii pentru Oameni” din mun. Edineț (președinte Domnica Petrovici), în colaborare cu Consiliului Raional Edineț si Asociația Obștească „INTERACTION”  din or. Tiraspol (director Oxana Alistratova), la  Edineț s-a desfășurat recent cea de-a  treia  ediție a Forumului Persoanelor Vârstnice  cu genericul   „Pentru o viață activă, demnă si în siguranță - la braț cu legea”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectul ”Abordarea integrată a protecției drepturilor omului în raport cu Femeile, Copiii și Persoanele Vârstnice”, susținut financiar de  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia și coordonat de organizațiile publice „Filantropia slovenă” (Ljubljana) și Asociația Obștească „INTERACTION” din or. Tiraspol.

Organizarea Forumului a fost  posibilă și datorită sprijinului financiar al contribuabililor care, pentru anul 2018, au  redirecționat  2% din impozitul pe venit către AO “Oamenii pentru Oameni” din Edineț.

La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai APL,  consilieri , asistenți sociali, președinți ai consiliilor persoanelor vârstnice din diverse localităti ale raionului Edinet, persoane vârstnice din raioanele Drochia, Briceni, Ocnița, Râșcani, Dondușeni, mun. Balți, or.Tiraspol, PromoLex,  mass media etc.                                                       

Evenimentul a avut drept scop facilitarea  comunicării și cooperării dintre persoanele vârstnice, societatea civilă  și  Administrația Publică Locală pentru a îmbunătăți cadrul legal privind  creșterea calității vieții lor.

Primarul de Edineț , Constantin Cojocaru, prezent la eveniment, a  venit cu un cuvânt de salut și cu un mesaj de susțnere a proiectului .

„Problemele vârstnicilor sunt și problemele noastre “,  a reiterat în alocuțiunea sa vicepreşedintele raionului Edineț,  Gheorghe Pulbere. Dansul  s-a referit la unele situații care necesită ajustarea cadrului legal la necesitățile cetățenilor, luând în considerație și consecințele migrației.                                                                                       

Persoanele vârstnice participante la eveniment au abordat problemele durute cu care se confruntă ei și cei din jurul lor: sărăcia, sănătatea șubredă, singurătatea, siguranța, posibilitățile  reduse de comunicare, de implicare în procesul decizional, lipsa locurilor de muncă...

Domnica Petrovici, președinta AO „Oamenii pentru oameni” , a vorbit despre activitatea consiliilor persoanelor vârstnice din localitățile raionului, menționând că scopul lor este de a consolida societatea,  a aborda problemele și a identifica în comun căile de soluționare. Un subiect aparte a constituit stabilirea mecanismelor de eficientizare a dialogului social dintre persoanele vârstnice și APL pentru protecția drepturilor și libertăților acestora pentru o viață  împlinită  și în siguranță  a persoanelor vârstnice. Dumneaiei  a mentionat că pentru încurajarea participării persoanelor vârstnice la aspectele sociale, economice, culturale şi politice ale societăţii în mai multe state europene au fost create Consilii Naţionale ale persoanelor în vârstă (organisme  autonome, consultative, de interes public, care  asigură dialogul permanent cu instituţiile statului referitor la drepturile persoanelor vârstnice şi propun Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice). O experienţă pozitivă de funcţionare a unui asemenea Consiliu o prezintă un şir de state: România, Austria, Belgia, Cehia, Spania, Elveția, ş.a.

Oxana Alistratova, președinta AO „INTERACTION”, s-a referit la promovarea activismului civic al persoanelor vârstnice, a venit cu exemple de bune practici din Slovenia si Belarus. Ea a remarcat că oamenii mai în vârstă, adesea au nevoie de ajutor, de comunicare, sprijin moral,  să simtă că cineva are nevoie de experiența lor, cunoștințele lor care pot fi utile copiilor, nepoților, societății. Este important vocea lor să fie auzită.. 

Participanţii la forum au menționat că este necesar să se formeze o nouă cultură a îmbătrânirii, să se construiască un sistem de stat de sprijin pentru persoanele în vârstă, adaptat la diferitele nevoi ale lor.

Cei prezenți  au mulțumit organizatorilor, tuturor celor care au manifestat responsabilitate și interes față de subiectul pus în discuție, au menționat utilitatea evenimentului pentru facilitarea  comunicării și cooperării dintre persoanele vârstnice, societatea civilă  și  APL pentru a îmbunătăți cadrul legal privind  creșterea calității vieții persoanelor vârstnice . Ei și-au exprimat toată încrederea că factorii de decizie vor veni cu anumite sugestii privind ajustarea cadrului legal la necesitățile persoanelor vârstnice cât mai curând posibil.

           "A ști cum să îmbătrânești este o capodopera a înțelepciunii, și unul din cele mai dificile capitole din marea artă de a trăi."
                                                                                                                Henri Amiel
 

 

Domnica Petrovici,  președinte,

AO „Oamenii pentru oameni”


telegram