Recent a fost constituit Comitetul subbazinal al rîului Ichel

Pe data de 28 aprilie 2015, în incinta Agenției "Apele Moldovei" a avut loc ședința de constituire a Comitetul subbazinal al rîului Ichel. La ședința au participat dl Veaceslav Vlădicescu, directorul Agenției „Apele Moldovei”, dna Ina Coșeru, președinte AO „Centrul Național de Mediu”, dl Malai Tudor, vicepreședintele raionului Criuleni, dl Scripnic Ion, primarul com. Ciorescu, dl Guțan Valentin, primarul or. Cricova, dl Buzu Petru, primarul com. Drăsliceni, dna Cojocari Liuba, primarul s. Măgdăcești, dna Vlădicescu Olga, primarul s. Recea dl Filimon Gheorghe, primăria Zubrești, dl Trigan Anatolie, Inspecția Ecologică Călărași, dna Vasilachi Diana, Inspecția Ecologică Orhei, dl Baluțel Gheorghe, Inspecția Ecologică Criuleni, dl Bulmaga Ion, Agenția Ecologică Chișinău, dna Plamadeala Sima, Inspectoratul Ecologic de Stat, dl Granaci Boris, Centrul de Sănăteta Publică Strășeni, dna Codreanu Mariana, Țurcanu Vladimir, Agenția „Apele Moldovei”, dl Rotari Igor, AO „Invest Consult Grup”, raionul Criuleni, dna Natalia Ciobanu, „Platforma Națională de mediu și sănătate”, dl Lozinschi Ștefan, radioul național, Asociația „Eco-terra”, dna Iuliana Cantaragiu, expert AO „Centrul Național de Mediu”, dl Mihail Mustea, manager programe politici de mediu, AO „Centrul Național de Mediu”. Directorul Agenției Apele Moldovei, dl Vlădicescu Veaceslav a deschis lucrările ședinței, menționând importanța apei în economia națională și necesiatea constituirii Comitetului subbazinal Ichel, care va activa în conformitate cu prevederile Legii Apelor. De rând cu alte comitete create, acesta va contribui la reabilitarea râurilor mici din Republica Moldova, considerate degradate. Preşedintele AO ”Centrul Național de Mediu”, dna Ina Coșeru, a menționat că activitățile ecologice anterior întreprinse în subbazinul râului Ichel, precum și cele de astăzi sunt parte componentă a proiectului „Rîurile noastre - provocarea apelor transfrontaliere” proiectul fondului global de mediu (PNUD), programul de granturi mici pentru ONG-uri. De asemenea, dumneaei a menționat faptul că, Comitetul subbazinal Ichel va realiza obiectivele principale de redresare a situației ecologice în comunitățile din bazin, menținerea în stare satisfăcătoare a râului Ichel și a surselor ce-l alimentează. În cadrul ședinței a fost făcută prezentarea raportului privind situația ecologică în subbazinul hidrografic Ichel de către dl Mihail Mustea, manager programe politici de mediu, AO „Centrul Național de Mediu”, trecând în revistă aspectele ce reprezintă rețeaua hidrologică a subbazinului, sursele de alimentare cu apă a rîului Ichel, modul de folosire a apelor rîului Ichel; starea rîului și factorii ce condiționează starea cantitativă și calitativă a apei r. Ichel, expuse rezultatele r probelor de apă prelevate de către CIE AE Chișinău din r. Ichel în a. 2014, măsurile de reabilitare ecologică și reducere a poluării rîului Ichel, unele soluții de activități practice, informare și educație. Dl Mihail Mustea a mai menționat că pe parcurs s-a conlucrat cu autoritățile publice locale, instituțiile, reprezentanții cărora sunt nominalizate în Regulamentul de constituire a comitetului, și anume cu primăriile și consiliile raionale, autoritățile de mediu și sănătate, agenții economici și organizațiile neguvernamentale cu solicitarea de nominalizare a persoanelor desemnate în componența comitetului În urma ședinței s-a decis de a include în componența Comitetului subbazinal Ichel următoarele persoane: Malai Tudor, vice președintele raionului Criuleni; Cojocaru Liuba, primarul s. Măgdăcești; Buzu Petru, primarul com. Drăsliceni; Onișciuc Vitalie, primarul or. Criuleni, Scripnic Ion, primarul com. Ciorescu; Guțan Valentin, primarul or. Cricova; Maniol Vasile, primarul con Hirjauca; Isidor, primarul s. Romanești; Buzu Nicolai, primarul s. Peresecina; Trifan Anatolii, șeful Inspecției Ecologice Călărași; Granaci Boris, Centrul de Sănătate Publică Strășeni, Negru Nicolae, directorul ÎM RCl Cricova; Rotari Igor, AO „Invest Consult Grup”; Ciobanu Natalia, ”Platforma Națională pentru mediu și sănătate”. Un reprezentant al unităților economice (utilizator de apă) v-a fi propus la ședința următoare. Președinte al comitetului a fost ales dl Malai Tudor, vicepreședintele raionului Criuleni, vicepreședintele Comitetului - dl Guțan Valentin, primarul or. Cricova și secretariatul Comitetului - dl Rotari Igor, AO „Invest Consult Grup” Regulamentul privind modul de constituire și funcționare a Comitetului subbazinal Ichel” este elaborat în concordanță cu prevederile art. 11 din legea apelor, care stabilește că autoritățile publice locale în comun cu societatea civilă constituie astfel de Comitete subbazinale. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului, nr. 775 din 04 octombrie 2013 „Cu privire la hotarele districtelor bazinelor și subbazinelor hidrografice și hărțile speciale în care sunt determinate, teritoriul republicii” este divizat în 39 subbazine, rîului Ichel revine subbazinul cu nr. 23. Un alt act normativ care a stat la baza elaborării regulamentului servește Hotărîrea Guvernului nr. 867 din 01 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire și de funcționare a comitetului districtului bazinului hidrografic. De menționat că subbazinul hidrografic lchel este situat în bazinul rîului Nistru, districtul Nistru. Comitetul subbazinal este un organ consultativ, se constituite pe o perioadă de 6 ani cu o componență de 15 persoane ce reprezintă instituțiile nominalizate în regulamentul în cauză. Acest regulament stabilește expres limitele de competență, atribuții și drepturi, modul de desfășurare a activității, atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și secretarului. Conform unor consultări, la proiectul expediat anterior s-a produs o modificare în componența Comitetului. Astfel, se propune ca în componența Comitetului de inclus un reprezentant al Consiliilor raionale și de majorat cu o unitate numărul primarilor. Următoarea ședință a Comitetului va avea loc în luna septembrie 2015. Activitatea este organizată de Centrul Naţional de Mediu şi face parte din șirul de activităţi realizate în cadrul campaniei „Iubește-ți rîul!” și proiectul "Rîurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere", finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation.