Guvernul Austriei va finanța modernizarea sistemului de orientare profesională și consiliere în carieră din Republica Moldova

Elevii și tinerii din Republica Moldova vor fi ajutați deja de pe băncile școlii să ia o decizie informată referitor la viitoarea profesie sau meserie.

Un proiect în acest sens, cu o durată de trei ani, finanțat de Guvernul Austriei, va începe pe data de 1 decembrie 2014.

Joi 13 noiembrie 2014, orele 10.00, la sediul Ambasadei Austriei Chișinău (str. Mateevici 23 A) va avea loc semnarea Contractului de Grant cu privire la proiectul respectiv, de către finanțatorul proiectului ADA, în persoana dlui Gerhard Schaumberger, și organizația implementatoare, Centrul pentru Educația Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), în persoana dnei Sofia Șuleanschi.
Proiectul va începe cu investigarea situației la zi privind orientarea profesională și consilierea în carieră în scopul identificării soluțiilor la problemele existente, bazate atât pe realitatea din RM cât și pe experiența internațională. Concomitent, vor fi selectate 12 instituții pilot care vor participa la pilotarea unui program revizuit de studii, ce țin de orientarea profesională a elevilor pentru a o apropia de structura reală a economiei naționale și realitățile curente din piața muncii.

Pentru a informa elevii, profesorii și alte persoane interesate cu privire la competențele profesionale și profesiile solicitate pe piața muncii din RM vor fi create 3 Centre Regionale de Consiliere și Ghidare în Carieră în cadrul a 3 oficii teritoriale ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (Centru, Nord si Sud). În felul acesta, informația despre realitățile de pe piața muncii va fi oferită tinerilor direct de la viitorii angajatori şi de la Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă - cei, care sunt cel mai bine informați despre necesitățile reale privind calificarea si competenţele necesare pentru a obține un loc de muncă. Infrastructura acestor centre va fi adaptată în așa fel, încât și persoanele cu dezabilități să poată avea acces la serviciile acestor Centre.

Proiectul va fi finanțat de către Agenția Austriaca pentru Dezvoltare (ADA) și implementat de către Centrul pentru Educația Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în strânsă colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei/Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și oficiile teritoriale ale acesteia.

Informații suplimentare despre proiect:

Scopul Proiectului constă în dezvoltarea capacităților naționale și oferirea serviciilor calitative de orientare profesionala și consiliere în carieră a elevilor din instituțiile de învățământ secundar, în scopul integrării lor sociale și economice sau în tranziția lor la nivelurile superioare ale sistemului educațional.

La prima etapă proiectul va sonda situația la zi în ce privește orientarea profesională și consilierea în carieră din Republica Moldova, în scopul identificării problemelor existente, propunându-și drept scop să ofere soluții practice, bazate atât pe realitatea moldoveneasca, cât și pe experiența Austriei și a altor țări.

În contextul rezultatelor scontate, va fi revăzut și îmbunătățit curriculumul la Educația Civică, mai exact modulul, ce tine de creşterea personală şi orientarea in carieră, pentru a le oferi elevilor șanse mai bune de a se integra în viața social-economică din Republica Moldova.

Proiectul va implementa programe de formare în domeniu, atât a profesorilor și a diriginților din gimnazii, licee și școli profesionale, cât și a consilierilor respectivi din cadrul Agențiilor Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă.

În cadrul pilotării noului sistem de orientare profesională, după programul modernizat vor studia peste 1200 elevi din clasele gimnaziale și liceale ale celor 12 instituții pilot. Un alt grup de beneficiari va fi alcătuit din circa 2600 de tineri, care vor putea vizita Centrele Regionale de Consiliere și Ghidare în Carieră și beneficia de serviciile de consiliere. Pentru aceste Centre vor fi elaborate servicii specializate.

În cadrul Proiectului vor fi elaborate și editate o serie de materiale didactice și informaționale.

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) pune în aplicare programe și proiecte, cu sprijinul instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale și companiilor private. Sectoarele de prioritate în Republica Moldova sunt Apa/Sanitația și Învățământul Vocațional Tehnic (VET). Proiectele în domeniul VET finanțate de ADA în Republica Moldova pun accent pe modernizarea meseriilor solicitate pe piața muncii, cum ar fi viticultor, operator suport tehnic calculatoare, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, electromontor la repararea și întreţinerea utilajului electric, meserii în sectorul construcțiilor ș.a.

pagina web: www.entwicklung.at

Centrul Pentru Educație Antreprenoriala si Asistenţă in Afaceri (CEDA) este o organizaţie non-guvernamentală înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova ca Asociaţie Obştească. Scopurile CEDA sunt: formarea şi valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial prin programe de educație, inițiere și dezvoltare a afacerilor.
pagina web: www.ceda.md

Contacte pentru informații suplimentare:
Sofia Şuleanschi, Director Proiect, CEDA
Tel: 022 885425; 0601 22 874; 0794 044 33;
Email: sshuleansky@ceda.md

Articol adaugat de: Olga Pilipciuc