Centrul CONTACT a identificat prioritățile în dezvoltarea regională a orașului Anenii Noi

Aleona Veselovscaia, CONTACT, VisegradCentrul CONTACT a organizat miercuri, 5 noiembrie în orașul Anenii Noi prima activitate „Dialog cu partenerii", în cadrul proiectului „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării negre de Dezvoltare Regională", în parteneriat cu organizațiile „Top – Kaya" din Ucraina, „CDA XXI" din Georgia și cu organizațiile din țările Visegrad. În cadrul activității au fost prezentate scopurile, obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului și indentificate problemele locale, care urmează să devină subiecte de proiect.
Reprentanţii APL au prezentant situația din Anenii Noi și au analizat, identificat și discutat problemele de bază. Participanții au prioritizat în lista problemelor: gunoiștile neautorizate, lipsa sistemului de canalizare și a stației de epurare, dezvoltarea slabă a infrastructurii socio-culturale a copiilor și tinerilor, nivelul scăzut al educației populației în domeniul ecologic.

Totodată, cei 23 de participanții au efectuat o analiză a tuturor problemelor și au identificat etapele de rezolvare și rezultatele pe care le așteaptă. În cadrul întâlnirii, a fost identificat un grup de inițiativă care urmează să dezvolte idei de proiect în baza problemelor depistate și vor fi monitorizate de Centrul CONTACT și partenerii proiectului, împreună cu experții din țările Visegrad. Astfel, ei vor avea posibilitatea să participe la cursul on-line internațional, elaborând 5 proiecte UE, iar peste 4 luni să aibă aceste idei de proiect în implementare.

Coordonatorul de programe al Centrului CONTACT, Aleona Veselovscaia a ținut să precizeze că problemele identificate merită a fi soluționate și salută implicare societății civile în acest demers. În continuare, urmează a fi scrise proiectele propriu-zise.

Menționăm că proiectul „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării Negre de Dezvoltare Regională" urmărește dezvoltarea potențialului societății civile și consolidarea parteneriatelor inter-sectorile în Ucraina, Georgia, Republica Moldova, prin oferirea schimbului de experiență a țărilor Visegrad.

Acest proiect este finanţat de Visegrad Fund www.visegradfund.org.

Persoana de contact Aleona Veselovscaia, coordonator de programe, Centrul CONTACT, 022 23 39 48