Centrul CONTACT participă la sporirea transparenței APL- urilor

În perioada iulie-septembrie 2014, Centrul CONTACT a implementat în cinci localități din sudul Republicii proiectul "Sporirea transparenţei autorităţilor publice locale prin activizarea organizaţiilor societăţii civile din Georgia şi Moldova". Activităţile au fost orientate spre sporirea nivelului de conştientizare de către autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile, mass-media şi cetăţenii din localităţile beneficiare a importanţei implicării active în procesul decizional la nivel local şi de monitorizare a utilizării banilor publici.

În calitate de parteneri şi beneficiari ai proiectului sunt ONG-urile şi autorităţile publice din localităţile Iordanovca şi Başcalia, raionul Basarabeasca, Joltai şi Beşghioz, UTA Găgăuzia, Tvardiţa, raionul Taraclia.

În cadrul proiectului, reprezentanţii ONG-urilor, autorităţilor publice şi ai cetăţenilor au beneficiat de o serie de instruiri în diferite domenii referitoare la transparenţa în procesul decizional, modalităţile de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare, metodologia de desfăşurare a campaniilor publice şi a activităţilor informațional-educative cu cetăţenii.

În fiecare din cele 5 localităţi au fost desfăşurate campanii de monitorizare a activităţii APL sub genericul „Cere socoteală banilor publici!", acordarea de suport metodic şi financiar în elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni privind aprofundarea transparenţei şi implicării publicului în procesul decizional. În aceste localităţi, pentru prima oară au avut loc audieri publice cu prezentarea executării bugetului pentru prima jumătate a anului 2014 şi a prognozei pentru anul 2015 la care au participat atât lucrătorii din autorităţile publice, cât şi cetăţenii de rând. Totodată, în localitățile beneficiare au fost desfășurate ateliere dedicate aprofundării transparenței și asigurării accesului cetățenilor la informația de interes public, implicării cetățenilor în procesul decizional local la care au participat circa 100 funcționari publici și aleși locali.

În cadrul proiectului, comunităţile au beneficiat de suport financiar orientat spre consolidarea bazei informațional-metodice, pregătirea şi desfăşurarea campaniilor locale, sporirea gradului de pregătire a funcţionarilor în domeniul asigurării accesului la informație şi implicarea publicului în procesul decizional. Proiectul este realizat în comun cu Guria Agribusiness Center, o organizaţie similară din Georgia, în cadrul Parteneriatului estic şi a fost susţinut financiar de Republica Cehă. Reprezentanţii ONG-urilor şi APL din comunităţile beneficiare au participat la conferinţa de totalizare a proiectului care s-a desfăşurat în Georgia.

Persoana de Contact,
Vasile Cioaric, coordonator de programe.
Tel. 022 23 39 47.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă