Organizaţiilor societăţii civile din Georgia şi Moldova luptă pentru sporirea transparenţei autorităţilor publice locale

Zilele acestea Centrul CONTACT a demarat activităţile de realizare a proiectului "Sporirea transparenţei autorităţilor publice locale prin activizarea organizaţiilor societăţii civile din Georgia şi Moldova", orientat spre sporirea nivelului de conştientizare de către autorităţile publice, reprezentanţii societăţii civile, mass-media şi cetăţenii din 5 localităţi beneficiare de la sudul Moldovei a importanţei implicării active în procesul decisional la nivel local şi de monitorizare a utilizării banilor publici.

În calitate de parteneri şi beneficiari ai proiectului sunt ONG-urile şi autorităţile publice din localităţile Iordanovca şi Başcalia, raionul Basarabeasca, Joltai şi Beşghioz, UTA Găgăuzia, Tvardiţa, raionul Taraclia.

Proiectul presupune instruirea reprezentanţilor ONG-urilor, autorităţilor publice şi a cetăţenilor, desfăşurarea a campaniilor de monitorizare a activităţii APL sub genericul „Cere socoteală banilor publici!", acordarea de suport metodic şi financiar în elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni privind aprofundarea transparenţei şi implicării publicului în procesul decizional.
În afară de aceasta în localităţile respective vor fi desfăşurarea campanii de sensibilizare prin difuzarea materialelor informative, organizarea şi difuzarea de emisiuni la posturile locale TV şi plasarea de articole în mass-media locală.

Deja au avut loc primele seminare de instruire a reprezentanţilor ONG-urilor şi training-uri pentru autorităţile din publice din cele 5 localităţi beneficiare. Participanţii la activităţile de instuire au studiat legislaţia Republicii Moldova privind transparenţa în procesul decisional, modalităţile de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare, metodologia de desfăşurare a campaniilor publice şi a activităţilor informational-edicative cu cetăţenii.

În cadrul proiectului comunităţile vor beneficia de suport financiar, orientate spre consolidarea bazei informational-metodice, pregtăirea şi desfăşurarea campaniilor locale, sprorea gradului de pregătire a funcţionarilor în domeniul asigurării accesului la informative şi implicarea publicului în procesul decisional.

Proiectul este realizat în comun cu Guria Agribusiness Center, o organizaţie similară din Georgia, în cadrul Parteneriatului estic şi este susţinut de Republica Cehă.

Persoana de contact Vasile Cioaric, coordonator de proiect, tel: 022 233947.