Copiii din Moldova vor prezenta ONU un raport despre respectarea drepturilor lor

Chișinău, 1 iulie 2014 – Un grup de copii din Moldova, susținut de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), va elabora n raport de respectare a drepturilor copilului în țara noastră și îl vor prezenta Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.

Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind Drepturile Copilului, iar odată cu aceasta, de rând cu alte state, şi-a asumat şi obligaţia să raporteze o dată la 5 ani cum se respectă drepturile copilului în țară. În anul 2015, Guvernul urmează să prezinte următorul raport periodic. Pe lângă raportul Guvernului, Comitetul examinează și un raport prezentat de societatea civilă, care îl completează pe cel guvernamental. De obicei, raportul elaborat de copii face parte din acest raport.

Pe 1 iulie 2014, Grupul de Reflecție (GR) își începe activitatea de examinare a informaţiilor din rapoartele de monitorizare ale diferitelor grupuri de copii, elaborate din anul 2012 până în prezent. Ulterior, acest grup va elabora/compila un raport, conform cerințelor Comitetului pentru Drepturile Copilului. Dacă va fi cazul, membrii GR vor colecta și alte informații pe care le solicită Comitetul, dar nu se regăsesc în rapoartele/materialele existente.

Grupul de Reflecție

Grupul de reflecție este format din 35 de copii din 12 raioane și municipii ale țării, care au vârsta cuprinsă între 12-18 ani și reprezintă diferite grupuri de lucru şi consilii consultative, inclusiv copii cu necesităţi speciale, copii de etnie romă, beneficiari ai serviciilor de îngrijire.

Procesul de lucru

Membrii Grupului de Reflecție vor fi implicaţi în mai multe activităţi: ateliere de lucru la nivel regional și naţional cu durata de 2-3 zile, întâlniri cu autorităţile, consultări cu semenii în localități, sondaje de opinie etc. Între ateliere participanţii vor avea de îndeplinit anumite sarcini. Toate atelierele vor fi organizate în timpul vacanţelor sau în zilele de odihnă.

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului este un tratat internațional adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Uinite la 20 noiembrie 1989 pentru a proteja și a promova drepturile copiilor din întreaga lume. Astăzi, Convenția este unul dintre cele mai ratificate acte internaționale, la care au aderat 193 de state din lume. Republica Moldova a ratificat Convenția, care a intrat în vigoare în 1993. Odată cu ratificarea acestui document, statul are obligația să creeze condiții necesare și să întreprindă toate acțiunile pentru a asigura realizarea drepturilor stabilite în el.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului

Comitetul ONU pentru Drepturile copilului este un grup de 18 persoane care se întrunește de 3 ori pe an la Geneva și studiază situația particulară a fiecărui stat ce a ratificat Convenția. Comitetul nu poate forța o țară să întreprindă anumite acțiuni sau măsuri, dar poate veni cu recomandări și critici obiective în urma examinării rapoartelor, făcând publice observațiile sale.

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999. Toate programele pe care le elaborează şi le implementează sunt bazate pe cercetări şi drepturile copilului. CIDDC oferă acces la informaţii în domeniul drepturilor copilului tuturor părţilor interesate şi/sau responsabile.

CIDDC lucrează pentru a se asigura că atât copiii, cât şi adulţii deţin cunoştinţe despre drepturile copilului şi ştiu cum să le folosească. CIDDC încurajează și susţine copiii şi adulţii să participe la realizarea drepturilor copilului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Irina Gușanu

Coordonator comunicare

Tel: 068499746

E-mail: irinagusanu@gmail.com

Web: childrights.md