CNM încheie seria de instruiri de monitoring al calității apei pentru tinerii din bazinele râurilor Tigheci și Larga

10390151 760300954009522 6502616412500386484 n

În perioada 01-30 mai 2014, Centrul Național de Mediu desfășoară o serie de instruiri practice privind monitorizarea calității apei în râurile Tigheci și Larga prin identificarea macronevertebratelor acvatice. Echipa CNM organizează traininguri pentru tinerii care își fac studiile  în liceele şi gimnaziile din localitățile situate în bazinele acestor râuri în raioanele Cantemir și Leova.

În cadrul acestor activități practice, CNM oferă asistenţă echipelor de voluntari, formate din elevi, care prelevează probe de apă pentru evaluarea calității acesteia prin identificarea vietăților din apă (macronevertebratelor acvatice).  Calitatea apei se apreciază cu ajutorul acestor vietăţi, care necesită condiţii specifice de trai. Metoda constă în colectarea macronevertebratelor, identificarea organismelor şi determinarea calităţii apei. Categoriile de calitate a apei – „excelentă”, „bună”, „satisfăcătoare” şi de „proastă calitate” se determină în baza nivelului de toleranţă a organismelor la poluare şi în baza diversităţii organismelor colectate în timpul investigaţiilor.  Astfel, în urma acestor activităţi, calitatea apei variază  de la „satisfăcătoare” la “rea”.

Activități practice de monitoring biologic au fost organizate în or. Cantemir, s. Lărguţa, s. Cîrpeşti, s.Lingura, s. Tartaul, s. Pleşeni, s. Porumbeşti, s. Cania, s. Stoianovca, s. Ciobalaccia, s. Goteşti  or.Iargara, s. Tigheci, s. Băiuş. Şcolile antrenate în aceste activităţi de voluntariat sunt asigurate de  către Centrul Național de Mediu cu echipament necesar pentru desfăşurarea monitoringului biologic.

Scopul acestor activități este de crește nivelul de conștientizare a tinerei generații vis-a-vis de starea alarmantă a râurilor din țară precum și de a aduce metode noi, interactive în procesul de educație ecologică. Amintim că în anul 2012 Centrul Național de Mediu a instruit și antrenat cca 60 de școli din bazinul râului Bâc în activități de monitorizare, reuşind astfel să creeze o reţea de tineri activi, care se implică în activităţi de conştientizare a problemelor de mediu, reunită în cadrul Consiliului Tinerilor din Bazinul râului Bâc.

Aceste activități fac parte din cadrul proiectului "Promovarea managementului durabil al resurselor de apă în partea de sud a Republicii Moldova", finanțat de Agenția de Dezvoltare a  Austriei în Republica Moldova și cofinanţat de EcoCatalyst Foundation din SUA.

austraian

eco cat