INVITAŢIE PENTRU MEDIA: Masă Rotundă: Modernizarea serviciilor administrative oferite de autorităţile publice localeCE: Masă Rotundă: Modernizarea serviciilor administrative oferite de autorităţile publice locale.

CINE/ ORGANIZATOR: Cancelaria de Stat în comun cu Proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP).

CÂND:  7 februarie 2014, ora 10:00 – 13.00

UNDE: Hotelul Codru, Sala Mozart (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127)

PARTICIPANȚI: Primarii oraşelor, Cancelaria de Stat, Centrul E-Guvernare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, ministerele, reprezentanţii ai organizaţiilor internaţionale, societăţii civile, experţi naţionali şi internaţionali în domeniu.

CONTEXT: Serviciile oferite în locații diferite, informație insuficientă, vizite multiple pentru aplicare și obținere, evidența insuficientă a serviciilor (lipsa registrelor), echipament învechit și prestarea ineficientă (costisitoare) - acestea sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă cetăţenii atunci când au nevoie de un serviciu, un certificat sau o autorizaţie de la primărie.

Centrul de informare şi deservire a cetăţenilor, organizat după modelul de ghişeu unic, vine să ofere soluţii acestor probleme, printr-o informare mai bună şi mai rapidă a cetăţenilor, prin diminuarea birocraţiei (solicitarea unui număr minim de documente) şi creşterea gradului de confort. Pentru autorităţile publice locale, prin utilizarea formularelor tip, crearea Registrului Electronic al Serviciilor Locale şi a Sistemului de eliberare a actelor permisive, timpul adresat unei solicitări se va micşora cu 50-60%, la fel şi costurile. 

La eveniment va avea loc prezentarea Conceptului Centrului de Informare şi Deservire a Cetăţenilor şi a Conceptului de Strategie privind Reforma Administraţiei Publice, care prevede reorganizarea serviciilor publice.

CONTACTE:

Irina Ioniţă,

022 626115, 069939959

iionita@lgsp.md