ADR Centru a semnat Memorandumul de Înțelegere privind Cooperarea Bilaterală între agenție și Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), Tudor Meșină, a semnat, în cadrul unei reuniuni  desfășurate la Chișinău, un Memorandum de Înțelegere privind Colaborarea Bilaterală cu Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AȘM).

Recunoscînd interesul şi avantajul reciproc în anumite domenii, părţile semnatare și-au propus drept scop cooperarea mediului academic şi a reprezentanților administraţiei publice locale în vederea îmbunătățirii calității vieții și a factorilor de mediu în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Directorul ADR Centru, Tudor Meșină a salutat inițiativa de colaborare între instituții, exprimîndu-și convingerea că semnarea acestui document va facilitaa identificarea celor mai eficiente pârgii de colaborare în direcțiile tangente domeniilor de activitate.

„Credem că vom beneficia de interes și avantaje reciproce pentru consolidarea în domeniu a cooperării pentru bilaterale, dat fiind faptul că acest memorandum reprezintă fundamentul acestei cooperări” a menționat Petru Cuza, directorul Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM.

Prezent la eveniment, Ion Dediu, Director onorific viager al Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM, a specificat că acest memorandum pune bazele unei înțelegeri viabile în domenii și vor fi cunoscute necesitățile comune ale instituțiilor, inclusiv în domeniul elaborării planurilor regionale pentru dezvoltare durabilă.

Memoradumul prevede consolidarea capacităţilor instituţionale, co-participarea la elaborarea și implementarea unor politici publice la nivel regional în domeniul ecologic și punerea în practică a cercetărilor fundamentale ce vizează mediul ambiant.

Astfel, vor fi identificate oportunităţi de aplicare a cercetărilor fundamentale din aria de preocupare a Institutului, de comun acord cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru  și vor fi efectuate studii relevante privind factorii nocivi asupra mediului, cu impact negativ pentru sănătatea populaţiei din regiune.