Tinerii din localităţile Comrat şi Ceadâr-Lunga au fost informaţi despre posibilităţile utilizării platformei electronice „Învăţăm româna la distanţă”

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cooperare cu Biroul Relaţii Interetnice, a relansat, anul curent, proiectul instruirii la distanţă întitulat „E-learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din RM”. Acest proiect are drept obiectiv dezvoltarea platformei electronice „Învăţăm româna la distanţă” şi atragerea, în calitate de beneficiari ai soft-ului, tineri reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din nord, sud şi centrul Moldovei. 

În scopul informării societăţii despre elaborarea acestui soft educaţional, dar şi pentru demonstraţii publice, la 05 iunie 2013 la Comrat şi Ceadâr-Lunga au fost organizate prezentări publice de E-learning. În cadrul acestor prezentări, 43 de elevi participanţi la proiect, au avut posibilitatea să facă cunoştinţă cu beneficiile, condiţiile şi modul de utilizare al platformei sus-menţionate. Ca urmare a demonstraţiilor realizate utilizatorii de soft au început, propriu-zis, cursul de română, on-line, la nivelul A1 şi A2. 

Următoarele prezentări publice ale platformei sunt planificate la Briceni, Râşcani şi Chişinău.