Tinerii din comuna Tuzara, promotori ai democraţiei durabile la nivel local

Sâmbătă, data de 25 mai 2013, în comuna Tuzara s-a dat startul proiectului: „Tinerii din comuna Tuzara – promotori ai democraţiei durabile”. Proiectul a fost înaintat de către Asociaţia Obştească „Caritas” pentru finanţare, în cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice susţinut de către Ambasada Statelor Unite ale Americii. Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţilor centrului instructiv-educativ al tinerilor din comuna Tuzara întru creşterea nivelului de participare civică prin promovarea valorilor democratice viabile la nivel local.

Proiectul cuprinde o serie de activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor tinerilor de a se implica la nivel local. Astfel, s-a desfăşurat primul seminar din acest proiect cu tema: „Analiza situaţiei şi identificarea problemelor – un prim pas spre participare comunitară eficientă”. Au participat 18 tineri ghidaţi de către trainerul Polina PANAINTE, expert Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT care a prezentat importanţa tinerilor pentru dezvoltarea comunităţii şi oportunităţile de participare comunitară. Seminarul a fost deschis de către coordonatorul de proiect şi primarul comunei Tuzara, Gheorghe Railean care a specificat că rolul tinerilor este unul esenţial pentru evoluţia comunei noastre. Participanţii s-au arătat interesaţi de modalitatea de lucru a consiliului local, despre posibilitatea de a participa la şedinţele consiliului şi de a se implica activ în procesul decizional din localitate.

Au lucrat asupra definirii problemelor acute din localitatea lor şi au prezentat poziţia faţă de posibilele soluţii pentru acestea. Tinerii au fost activi, au pus întrebări şi au avut discuţii focusate pe rolul ce-l au ei în societate. Grupul de tineri care au participat la seminar cuprinde vârstele 15 – 25 de ani şi vor fi instruiţi în continuare în domeniul activismului comunitar. Tinerii şi-au propus să lucreze intens asupra Strategiei locale pe domeniul de tineret şi să o înainteze pe agenda consiliului local pentru aprobare.

Ţin să menţionez şi faptul că la seminar au participat tinerii din comuna Tuzara, satul Sadova şi oraşul Călăraşi (organizaţia eRadu) în frunte cu Eugenia Radu, care a vorbit despre rolul voluntariatului la nivel local şi câte beneficii pot avea tinerii în urma unei astfel de implicări. Reprezentanţii acestei organizaţii lucrează în colaborare cu reprezentanţii de la Corpul Păcii SUA care a fost prezent alături de noi la activitatea de sâmbătă. Întâlnirea a constituit o oportunitate de a face un schimb de experienţă dintre participanţi.  

Lilia LEVCO

Coordonator de proiect