ANTEM pune în discuţie posibilităţile tradiţionale şi netradiţionale de instruire lingvistică a minorităţilor naţionale din RM

ANTEM organizează miercuri, 22 mai 2013, o şedinţă de evaluare, care are drept obiectiv discutarea diverselor aspecte ce ţin de buna desfăşurare a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM şi expunerea prognozelor privind rezultatele acestuia pe viitor.  

Invitaţii vor examina, de asemenea, obiectivele, şi perspectivele unei desfăşurări de succes a noului proiect „E-learning – mijloc de integrare socială”, acesta demarând, în luna aprilie 2013, cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului al RM şi Biroului Relaţii Interetnice al RM.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului al RM, Ministerului Educaţiei RM, Biroului Relaţii Interetnice, Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport al Consiliului municipal Chişinău, Consiliului Naţional de Participare, experţi şi traineri ANTEM.