Procedura de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” a agenţilor economici deveniţi recent plătitori ai T.V.A

Toţi agenţii economici plătitori ai T.V.A. sunt obligaţi să utilizeze serviciul „Declaraţie electronică”, prin intermediul căruia au posibilitatea să expedieze on-line dările de seamă către oficiul fiscal. Serviciul este prestat de Î.S.”Fiscservinform” iar conectarea se efectuează GRATUIT.

Agenţii economici care au devenit recent plătitori ai T.V.A. nu se mai încadrează în categoria celor care prezintă, pe suport de hîrtie, dările de seamă către oficiul fiscal. O dată cu obţinerea acestui statut (cel de agent economic plătitor al T.V.A.), ei sunt obligaţi să se conecteze GRATUIT la serviciul „Declaraţie electronică”, care reprezintă o metodă eficientă de prezentare a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet şi care este prestat de Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. În cazul neîncheierii acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, dările de seamă prezentate pe hîrtie şi nu prin intermediul serviciului nominalizat, nu vor fi acceptate de Serviciul Fiscal.

Procedura de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” pentru agenţii economici deveniţi recent plătitori ai T.V.A. este simplă, fiind necesar respectarea următorilor paşi:

  1. Persoanele responsabile (director şi contabil) se înregistrează pe portalul serviciilor electronice fiscale - servicii.fisc.md. Pe e-mail primesc o confirmare conform căreia înregistrarea s-a soldat cu succes. 
  2. După înregistrare, contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact la numărul de telefon (022) 822-222 pentru a efectua programarea. Operatorul vă anunţă data şi ora la care puteţi să vă prezentaţi la sediul unuia dintre cele 3 centre de conectare a Î.S.”Fiscservinform” ce activează la moment, pentru a încheia acordul de conectare la serviciile electronice fiscale:

-         Centrul de Conectare din oraşul Chişinău - bd. Ştefan cel Mare 162, et. 2, bir. 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);

-         Centrul de Conectare din oraşul Bălţi - str. Ştefan cel Mare 128, bir. 313;

-         Centrul de Conectare din oraşul Comrat - str. Comsomolului 20, bir. 2.

Opţiunea de alegere a centrului de conectare aparţine fiecărui agent economic!

În momentul prezentării la sediul de conectare selectat, prezenţa directorului şi a contabilului este obligatorie! Totodată, este necesar ca ei să dispună asupra lor de următoarele DOCUMENTE:  

  • Extrasul din Registru de Stat al persoanelor juridice (original şi copie);
  • Ordinul intern al întreprinderii privind persoanele responsabile de semnarea dărilor de seamă în format electronic;
  • Copia şi originalul buletinului de identitate a persoanelor responsabile (director şi contabil);
  • Ştampila întreprinderii.

Reamintim că în anul 2011 la serviciul „Declaraţie electronică” au fost conectaţi subiecţii impunerii cu T.V.A. care se deservesc la Direcţia Generală a Marilor Contribuabili, cei din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, care prezintă dările de seamă în format electronic de la 1 ianuarie 2012.

Pe parcursul anului 2012, la acelaşi serviciu au fost conectaţi agenţii economici plătitori ai T.V.A. din republică, care prezintă dările de seamă prin „Declaraţia electronică” de la 1 ianuarie 2013.  

Pentru informaţii suplimentare cu privire la serviciile electronice fiscale şi modalitatea de conectare/utilizare a acestora, contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md