Jurnalisti instruiti cum să scrie despre copiii dezavantajati 16 jurnalişti, reprezentanţi ai instituţiilor de presă naţionale şi locale, au participat la un program de instruire axat pe abordarea profesionistă a subiectelor care vizează copiii şi tinerii dezavantajaţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale (CES), organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în parteneriat cu Hilfswerk Austria în Moldova la 22-23 martie a.c. Reunind participanţi din Chişinău, Bălţi, Străşeni, Hânceşti, Soroca, Rezina, Comrat, programul şi-a propus să îmbunătăţească abilităţile jurnaliştilor de a scrie subiecte despre persoanele dezavantajate respectând principiile eticii jurnalistice şi promovând valorile unui jurnalism de calitate.

Pe parcursul instruirii, experţii Petru Macovei (director executiv al Asociaţiei Presei Independente) şi Alina Radu (directoare, „Ziarul de Gardă”), au familiarizat participanţii cu tehnici media de abordare a copiilor cu CES,  au vorbit despre imaginea copiilor în presă, despre legislaţia privind drepturile omului şi copii cu CES, despre legea cu privirea la protecţia copiilor  de informaţia cu impact negativ votată în lectura a II-a de parlamentul Republicii Moldova la 7 martie 2013 şi au explicat particularităţile acestei categorii de care jurnaliştii trebuie să ţină cont atunci  când realizează subiecte cu o astfel de tematică.

Instruirea a  ajutat jurnaliştii să înțeleagă cum să comunice eficient cu persoanele cu cerinţe speciale și cum să reflecte  problemele ce țin de dizabilitate pentru a promova persoanele  cu dizabilități şi incluziunea lor socială.

În debutul programului, Alina Radu a menţionat că problemele copiilor dezavantajaţi  şi/sau cu CES sunt abordate sporadic de mass-media:”Probleme sunt multe, iar articole puţine. Or, mass-media trebuie să contribuie ca drepturile acestor persoane să fie promovate, să convingă societatea şi autorităţile că aceste persoane există”, a mai spus Alina Radu. Continuând ideea, Petru Macovei a subliniat că „e regretabil că materialele despre copii dezavantajaţi şi/sau CES apar doar in preajma zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi” .

Programul de instruire a avut un caracter practic, participanţii fiind implicaţi în mai multe exerciţii ce ţin de documentarea subiectelor despre copii cu CES, tehnici de intervievare a acestora etc., lucru considerat extrem de util de participanţi. Apreciez mult faptul că trainerii au analizat împreună cu noi mai multe aspecte ce ţin de legislaţia din domeniu şi ne-au încurajat să scriem mai des despre copiii şi tinerii cu nevoi speciale şi nu doar cu anumite ocazii” După acest training voi merge neapărat în redacţie şi voi împărtăşi cu colegii mei experienţa acumulată de la instructori”, a spus Olga Stăvilă, şef-redacţie Tineret, Radio Moldova.

La final de program, jurnaliştii au primit diplome de participare.

 Programul de instruire face parte din proiectul  „Consolidarea actorilor comunitari: suport pentru îmbunătățirea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu CES”, implementat de Hilfswerk Austria International cu sprijinul  Fundației ERSTE.

Programul a fost organizat de CJI la solicitarea Reprezentanței AO Hilfswerk Austria în Moldova.