Actualizarea Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru bazinul Nîrnova

 ANUNȚ

 „ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ÎN DOMENIUL DE SANITAȚIE PENTRU BAZINUL NÎRNOVA”

 Ședința a V-a

În Sala de Protocol din oraşul Nisporeni, pe 5 Martie 2013, începînd cu ora 09:30, va avea loc cea de-a 5-a ședinţă de lucru privind Actualizarea strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru Bazinul Nîrnova, desfășurată de către Asociaţia obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) şi Consiliul Raional Nisporeni.

În cadrul ședinței va fi evaluat impactul activităților Forumului Regional pentru Nîrnova la nivel local, desfășurat în toamna anului 2012 și vor fi prezentate soluţii de sanitație adaptate localităţilor bazinului Nîrnova  și aplicabile în Republica Moldova.

La şedinţă vor participa reprezentanţi din domeniile prioritare pentru gestionarea sanitației în bazin: administraţie publică raională şi locală, învăţămînt şi educaţie, sănătate, ecologie, agricultură, economie, sectorul privat, sectorul asociativ, tineret și reprezentanți ai Sindicatului Interdepartamental pentru Sanitație al Aglomeraţiei Pariziene SIAAP. De asemenea, în cadrul acestei reuniuni vor fi prezenți experți și ingineri ce vor face cunoscut domeniul de sanitație din Republica Moldova.

Actualizarea Strategiei de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în domeniul de sanitație pentru Bazinul Nîrnova va constitui un document strategic la nivelul bazinului pentru următorii ani, cu posibilitatea extinderii acestuia la nivel de raion și cu scopul facilitării atragerii investiţiilor la nivel local şi de bazin în domeniul de sanitație.

Evenimentul este parte componentă a Convenţiei de Cooperare Descentralizată în domeniul Canalizării în raionul Nisporeni dintre asociaţia obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă” (SEE), Franţa, asociaţia obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM), Consiliul Raional Nisporeni şi Sindicatul Interdepartamental pentru Sanitație al Aglomeraţiei Pariziene SIAAP (Franţa).

 

Persoană de contact – Nina Plop, asistent de proiecte SEAM, tel. 022 35 03 26, contact.seam@see-swe.org