Experți din Germania vor oferi consultanță Moldovei în vederea reformării sistemului de învățământ vocațional/tehnic

DSC 0024Pe 28 februarie 2013, conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei germane de consultanță "Berlin Economics", în cadrul căreia au discutat despre posibilitățile de modernizare a sistemului de învățământ profesional, inclusiv prin implicarea sectorului real al economiei.
Experții internaționali Jorg Radeke și Horst Mirbach, consultanți ai "Berlin Economics" GmbH, au spus că fac parte din German Economic Team Moldova și participă la efectuarea unui studiu referitor la gradul de orientare spre piața muncii a sistemului de învățământ vocațional/tehnic în măsura în care răspunde cererii investitorilor străini. Studiul se desfășoară la inițiativa Ministerului Educației, în parteneriat cu Echipa de Atragere a Investițiilor străine a Prim-ministrului Republicii Moldova și cu suportul Deurtsche Gesellschast fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Cercetarea are scopul de a identifica necesitățile de reformare a învățământului profesional în vederea sporirii competitivității economiei Republicii Moldova prin pregătirea forței de muncă competente și calificate conform cerințelor pieței muncii.

"Am luat cunoștință cu activitatea CCI a Moldovei și considerăm că instituția camerală este un element esențial pentru sistemul de pregătire profesională a cadrelor. Programele de instruire a viitorilor specialiști trebuie să se bazeze în mare măsură pe practică, iar conținutul acestor programe trebuie să fie determinat de către întreprinzători. Agenții economici trebuie să participe și la procesul de evaluare și certificare a forței de muncă. CCI a Moldovei ar trebui să fie coordonatorul dintre mediul de afaceri și sistemul educațional", a spus Horst Mirbach.

Președintele CCI, Gheorghe Cucu, a menționat că, CCI împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Economiei lucrează asupra elaborării unui concept unic de reformare a sistemului de învățământ vocațional/tehnic. "Realizând mai multe proiecte în acest domeniu, CCI pledează pentru preluarea sistemului dual german de instruire. Conștientizăm că există mai multe dificultăți ce nu ne permit să implementăm literalmente acest model, dar trebuie să întreprindem acțiuni concrete pentru a pregăti cadrul normativ care să stabilească cum are loc procesul de pregătire a cadrelor, care este rolul maiștrilor de instruire de la întreprindere, care este statutul ucenicilor etc. Agenții economici trebuie pregătiți și motivați să se implice în acest proces.

Suportul oferit de către partenerii germani ne-a fost foarte util. Cu câțiva ani în urmă directorii școlilor profesionale erau reticenți față de sistemul dual. Participând la proiectele și activitățile organizate de CCI, deja și-au schimbat atitudinea.

Ținând cont de rezultatele înregistrate în ultima perioadă, în cadrul colaborării CCI cu instituțiile de stat, suntem convinși că vom reuși".

Experții s-au aflat în Moldova în perioada 19-28 februarie 2013, având întrevederi cu factori de decizie, directori de școli profesionale, agenți economici. Ca rezultat al studiului, ei vor elabora un set de recomandări.

La momentul actual, cu suportul diferitor organizații și instituții din Germania, CCI a Moldovei desfășoară circa 10 proiecte destinate pregătirii și formării continue a cadrelor în diverse domenii: agricultură, construcții, alimentație publică, eficiență energetică, management. De asemenea, au fost renovate și reutilate ateliere de instruire de la școli profesionale din Chișinău, Bălți, Căușeni, Cupcini, Florești, Cahul, Popeasca, Valea Norocului, Dănceni etc.