Moldva vizitată pentru a doua oară de expertul maghiar în drepturile persoanelor cu dizabilități – Gabor GAMBOS

12 septembrie,2012 mun. Chișinău

 

La 12 septembrie 2012, în incinta Sălii Mari de Conferințe a PNUD, în clădirea LeRoi, a avut loc o intalnire Ad-hoc cu expertul in drepturile persoanelor cu dizabilitati, membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, dl. Gabor Gombos.

Prezența expertului in Republica Moldova este o urmare a vizitei lui, din Septembrie 2011, privind sustinerea Guvernului Moldovei, in procesul de reformare a instituției capacității legale conform prevederilor art. 12 a Convenției ONU privind drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Scopul acestei vizite constă în acordarea sprijinului în procesul desfășurării reformei sistemului de capacitate legală, în conformitate cu cerinţele Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilizăţi.

Întilnindu-se cu reprezentanții societății civile active în acest domeniu ca: Centrul de sănătate mintală „SOMATO”, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, Keystone Human Services International Moldova, etc., dl. Gabor Gombos a subliniat însemnătatea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi mintale la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi exercita capacităţile juridice. La fel expertul a ținut să menționeze necesitatea promovării, a protejării şi a asigurării exercitării depline şi egale de către toate persoanele cu dizabilităţi, inclusiv și cele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De asemenea, în discuție au fost puse probleme privind implementarea UNCRPD in Moldova, și anume prevederile articolului 33.

După eveniment, Gabor Gombos, membru al comitetului ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi urma să aibă o întrevedere cu Vladimir Hotineanu, preşedintele Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie.

În luna iulie a acestui an Republica Moldova a împlinit doi ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu această ocazie Guvernul RM trebuie să prezinte Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Raportul pe țară.

 

Pentru contact:

Mariana Țîbuleac,

Coordonator Relații Publice, CAJPD

Email: marianatibuleac@yahoo.com