Servicii acordate de Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA

Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA este, în continuare, la dispoziţia managerilor, profesorilor, educatorilor, învăţătorilor, cercetătorilor din domeniu, tuturor celor interesaţi de problemele educaţiei. Programul de lucru al bibliotecii este de luni pînă vineri, de la 9.00 la 17.00.
Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA poate oferi beneficiarilor:

  • pentru lectură – cărţi din domeniile pedagogie, psihologie, sociologie etc. (enciclopedii, dicţionare, monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga colecţie a revistei DIDACTICA PRO… (2000-1011), colecţia revistei Tribuna învăţămîntului şi a săptămînalului Făclia, a revistelor Управлениешколойşi Школьныйпсихолог;
  • spre vînzare  – un set de cărţi editate sub egida C.E. PRO DIDACTICA  din seriile AICI ŞI ACUM,  AUXILIA (studii, suporturi de curs, ghiduri – pentru toate treptele de învăţămînt – cuprinzînd subiecte actuale: dezvoltarea de competenţe, strategii didactice interactive etc.).

Cititorii pot face copii ale materialelor, împrumuta cărţi/reviste la domiciliu şi perfecta abonamente lunare/anuale  contra plată.


Detalii Vă putem oferi la tel.: 542556, 542977, 541994.

Persoana de contact: Dan BOGDEA