Proiectul Legii privind sănătatea reproducerii este defectuos, CAPC

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) consideră defectuos proiectul Legii privind sănătatea reproducerii, propus de un grup de deputaţi. Experţii CAPC sunt de părere că ar fi mult mai justificat un proiect de lege de modificare şi completare a unei legi similare care deja există în domeniul sănătăţii reproductive, adoptată încă în 2001, transmite Info-Prim Neo.

Marina Kalughin, expert CAPC, a declarat la o conferinţă de presă că, reieşind din nota informativă a proiectului propus, acesta a fost elaborat în scopul reglementării legale a tuturor situaţiilor ce apar în domeniul sănătăţii reproducerii. În opinia CAPC, proiectul, fiind lacunar şi nefundamentat economico-financiar, nu va atinge scopul scontat. 

Experţii semnalează că proiectul nu include nicio analiză a eventualului impact de reglementare, deşi aceste servicii în domeniul asigurării sănătăţii reproducerii pot fi furnizate atât de instituţiile medicale publice, cât şi de cele private. „În opinia noastră este imperativ necesară o analiză economico-financiară. Este foarte important să se cunoască dacă statul îşi asumă această responsabilitate de a acoperi financiar aceste servicii”, a menţionat expertul. Un alt factor care determină necesitatea de a efectua analiza economico-financiară este responsabilitatea statului de a asigura o educaţie a tinerilor la acest capitol, care la fel necesită cheltuieli. 

Cât priveşte factorii de coruptibilitate, Marina Kalughin a precizat că în proiect lipsesc criterii clare de licenţiere pentru instituţiile medicale private. În tot cuprinsul legii există norme care creează un anumit conflict de interese pentru autoritatea de supraveghere, în special Ministerul Sănătăţii, care cumulează competenţe de reglementare a unor acte subordonate acestei legi. Experţii sunt de părere că proiectul este defectuos şi la capitolul formulare lingvistică, fiind ignorate exigenţe esenţiale. 

Expertiza a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa a V”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. 

Proiectul Legii privind sănătatea reproducerii a fost aprobat în primă lectură şi este inclus pe ordinea de zi a şedinţei Parlamentului din 24 mai.

 

Info-Prim Neo