Declaraţie

Chişinău, 23 mai 2012

Coaliţia Nediscriminare îşi exprimă profunda dezamăgire şi îngrijorarea faţă de acţiunile Guvernului în legătură cu proiectul de lege antidiscriminare.

Stârneşte nedumerire modul netransparent de luare a deciziilor în această privinţă. În data de 10 mai, fără consultarea prealabilă a societăţii civile, Ministerul Justiţiei a făcut public un proiect de lege care suferise grave modificări faţă de textul la care se lucrase anterior. Iar astăzi în şedinţa de Guvern, deşi nu era inclus în ordinea de zi, acesta a fost aprobat în grabă şi urmează a fi remis spre adoptare Parlamentului.

Singurele modificări efectuate, dintre cele recomandate,  sunt următoarele:

- numele legii a fost schimbat din „Lega privind egalitatea de şanse” în „Legea privind asigurarea egalităţii”, pe care îl considerăm mai adecvat pentru conţinutul legii;

- doi membri din componenţa Consiliului vor fi reprezentanţi ai societăţii civile.

Totuşi, amendamentele de fond propuse de societatea civilă nu au fost acceptate. Printre acestea se numără:

- Reincluderea criteriilor „stare a sănătăţii, orientare sexuală, avere și origine socială” în art. 1 alin. (1) al legii. Aceste criterii au fost excluse fără o justificare juridică. Criteriile „avere și origine socială” sunt prevăzute expres în art. 14 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Criteriile „stare a sănătăţii și orientare sexuală” au fost interpretate în jurisprudența Curții Europene (CtEDO) ca fiind incluse în art. 14. CEDO. Jurisprudența CtEDO se aplică direct în sistemul de drept al Republicii Moldova și sunt obligatorii pentru aplicare, orice excludere fiind contrară CEDO.

- Înlocuirea cuvântului „similar” din art. 1 alin. (1) cu cuvântul „protejat” – pentru a permite aplicarea criteriilor care nu sunt prevăzute în mod expres în lege, dar sunt prevăzute în actele și practica internațională relevantă.

Considerăm că fără operarea acestor modificări domeniul de aplicabilitate a legii va fi extrem de restrâns şi multe categorii sociale discriminate vor rămâne neprotejate. Astfel, legea riscă sa nu-şi atingă scopurile propuse şi să rămână doar o lege seacă, în şirul multor alte legi incomplete şi inutile.

Solicităm insistent Parlamentului să introducă aceste modificări indispensabile pentru funcţionalitatea legii şi să revină la discuţiile şi consultările cu societatea civilă pe marginea proiectului de lege, înainte de adoptarea acestuia.

Coaliţia Nediscriminare

Articol adaugat de: Ana Furtună
Alte articole: