FORUMUL ECONOMIC INTERREGIONAL MOLDO-ROMÂN „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord”

În perioada 28-29 martie 2012 se desfăşoară Forumul economic interregional MOLDO-ROMÂN  „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor străine în Regiunea de Dezvoltare Nord”, care îşi desfăşoară lucrările în complexul Lidolux, or. Bălţi.

Forumul reprezintă o oportunitate de promovare a potenţialului economic a Regiunii de Dezvoltare Nord, vizează susţinerea actorilor regionali în crearea parteneriatelor în plan economic, precum şi stabilirea contactelor comerciale.

La lucrările Forumului s-au întrunit peste 200 de persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai Ministerelor, ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională din Republica Moldova şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest din România, Ambasadori şi reprezentanţi ai ONG-urilor s-au întrunit la Bălţi în cadrul Forumului Economic Interregional Moldo – Român.

Cu cuvânt de salut la deschiderea evenimentului a participat Dl. Valeriu LAZĂR, Vice-prim-ministru, Ministrul Economiei, care a inaugurat ceremonia şi a menţionat că, asemenea eveniment contribuie la crearea parteneriatelor şi constituie o oportunitate de atragere a investiţiilor în regiune.

Un discurs despre oportunităţile de investiţii-cheie pentru economia Regiunii de Dezvoltare Nord a fost prezentat de către Directorul ADR Nord, Ion BODRUG, care a mulțumit partenerilor implicați în organizarea Forumului de la Bălți. De asemenea, Directorul General ADR Vest din România, Sorin MAXIM, a prezentat Regiunea Vest din România, precum şi oportunităţile de colaborare economică dintre cele două regiuni.

Totodată, în cadrul Forumului a fost inaugurată o expoziție tematică, privind potențialul economic și investițional din Regiunea de Dezvoltare Regională Nord.

La expoziţie, cu stand expoziţional a participat Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), care a  oferit materiale informative şi a consultat participanţii despre proiectele în derulare şi oportunităţile de accesare ale acestora.

De asemenea, la expoziţie participanții au cunoscut poziția geografică, caleidoscopul locurilor istorice şi landşafturile pitoreşti din regiune și au prezentat un interes deosebit față de serviciile turistice diverse, oferite de raioanele de nord ale țării.

În urma acestei expoziții, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor consideră că se va majora numărul vizitatorilor străini în regiunea de nord a țării, vor fi descoperite noi surse de dezvoltare a industriei turistice, precum și vor fi încheiate noi parteneriate în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.

Forumul Economic Interregional Moldo - Român este organizat în premieră de ADR Nord din Moldova și ADR Vest din România, care își va derula activitățile pe parcursul zilelor de 28-29 martie curent.