Grupul Local de Iniţiativă Colibaşi şi-a dublat numărul de membri

La 5 decembrie 2011 a avut loc cea de-a V-a şedinţă ordinară de lucru a Grupului Local de Iniţiativă din satul Colibaşi, raionul Cahul (GLI), membrii ai căruia sunt un grup de tineri activi din localitate, primarul localităţii, consilieri locali, assitenţi sociali şi cadre didactice. Îmbucurător moment au trăit membrii „vechi” ai GLI, deoarece la momentul începerii şedinţei în sală deja erau prezenţi încă 10 tineri din localitate dornici să aducă schimbarea. Astfel GLI Colibaşi şi-a dublat numărul tinerilor, care au menirea să mobilizeze colibăşenii pentru participare la viaţa comunităţii.

Tinerii, membrii noi ai grupului sus menţionat, s-au implicat activ în discuţiile duse în cadrul şedinţei 5 şi au participat la procesul de planificare a activităţilor pentru perioada ulterioară a proiectului.

În cadrul şedinţei au fost evaluate activităţile şi evenimentele organizate pînă la acest moment şi s-au luat decizii vis-a-vis de organizarea timpului liber al copiilor din localitate în perioada vacanţei de iarnă, au fost selectate fotografii care vor fi expuse la expoziţia de fotografii „Cetăţean activ – comunitate prosperă. Implică-te şi tu”, s-au prezentat articolele şi reportajele radio, care urmează să fie mediatizate în localitate în lunile decembrie-ianuarie.

Activitatea dată este parte componentă a proiectului “Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”. Scopul proiectului este creşterea gradului activismului civic şi promovarea parteneriatelor sociale prin crearea şi aplicarea unui mecanism-model durabil de participare civică cu implicarea nemijlocită a tinerilor la nivel local.

ambasada-americana-granturi-democratie

Acest proiect este finanţat în cadrul „Programului de Granturi Mici pentru Suţinerea Iniţiativelor Democratice” de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.

Persoana de contact - Victoria Matveev, coordonator de proiect.

_________________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

Asociaţia Obştească „INTECO”

Chişinău, Moldova.

Tel/fax: (+373-22) 73 3754, mob: +373 69114697.

E-mail: intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com