Memorandum privind colaborarea între Ministerul Mediului şi ONG-urile de Mediului din Republica Moldova

        

        Recent a fost definitivat textul Memorandumului  privind colaborarea între Ministerul Mediului şi Asociaţiile Obşteşti de Mediu din Republica Moldova. Scopul de bază al documentului constă în ridicării gradului de colaborare dintre autoritatea centrală de mediu şi organizaţiile neguvernamentale de mediu din ţară.

         Prin semnarea Memorandumului, Ministerul Mediului îşi propune consolidarea eforturilor întru realizarea cu succes a prevederilor Convenţiei Aarhus, crearea  unui mecanism eficient de implicare a societăţii civile în realizarea politicii de stat în domeniu şi a unui mecanism de susţinere a sectorului asociativ de către Ministerul Mediului, orientate spre promovarea democraţiei şi concordiei sociale în procesul integrării europene, precum şi prevenirea cazurilor de încălcare a legislaţiei naţionale şi internaţionale de mediu în Republica Moldova.

         Semnarea Memorandumului privind colaborarea între Ministerul Mediului şi Asociaţiile Obşteşti de Mediu din Republica Moldova va avea loc în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al Organizaţiilor Neguvernamentale de Mediu.

         Informaţia despre data şi locul desfăşurării şedinţei respective va fi anunţată suplimentar.

 

         Sursa: http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/4873/