Conferinţa de lansare a proiectului „Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

               Asociaţia Obştească „INTECO”

Chişinău, Moldova.

Tel/fax: (+373-22) 73 3754, mob: +373 69114697.

E-mail: intecomd@yahoo.com

http://inteco.wordpress.com

 

 

                                                                                                      4.08.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferinţa de lansare a proiectului

„Tinerii din s. Colibaşi – promotorii mobilizării comunităţii”

 

La 1 august 2011 Asociaţia Obştească INTECO a organizat Conferinţa de lansare a proiectului “Tinerii din s. Colibaşi – promotori mobilizării comunităţii”.

Evenimentul a avut loc în incinta primăriei s. Colibaşi.

La conferinţă au participat reprezentanţi APL, cadre didactice, tineri, locuitori de rînd. Participanţii la eveniment au făcut cunoştinţă de obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate. Domnul Ion Dolganiuc, primar al s. Colibaşi a menţionat că acest proiect este foarte binevenit în localitate la etapa actuală, dat fiind faptului că în timpul apropiat sunt preconizate un şir de acţiuni, care presupun şi implicarea cetăţenilor, iar tinerii implicaţi în acest proiect vor avea rolul de a mobiliza cetăţenii din localitate pentru participare la acţiuni comunitare.

Scopul proiectului este creşterea gradului activismului civic şi promovarea parteneriatelor sociale prin crearea şi aplicarea unui mecanism-model durabil de participare civică cu implicarea nemijlocită a tinerilor la nivel local.

Acest proiect este finanțat în cadrul „Programului de Granturi Mici pentru Susținerea Inițiativelor Democratice” de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.

Persoana de contact - Victoria Matveev, coordonator de proiect

Tel: 373 22 733197, 373 22 733754, 373 69114697.

E-mal: intecomd@yahoo.com

_________________________________________________________________

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.