Moldova se poate transforma într-un cimitir al automobilelor vechi, CAPC

Republica Moldova s-ar putea transforma într-un cimitir al automobilelor vechi în urma multiplelor derogări adoptate de către Parlament la Codul Vamal, Codul Fiscal şi Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă, luni, de către directorul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), Galina Bostan.

„Am selectat toate actele normative prin care au fost adoptate astfel de derogări. Astfel, am observat că Parlamentul de legislatura a 15-a, adică 2001-2005, pe parcursul a patru ani a adoptat 18 acte normative prin care s-a derogat de la aceste legi. Aceasta înseamnă că de 18 ori în Moldova au intrat automobile cu anul fabricării mai mare de 7 ani”, a menţionat Galina Bostan. Numărul derogărilor în următoarele legislaturi a însumat 32 de proiecte adoptate.

Analizând beneficiarii, Galina Bostan a declarat că instituţiile medico-sanitare pe această cale au importat 62 de autovehicule, autorităţile publice centrale – 86 de autovehicule şi autorităţile publice locale – 10 automobile. Folosindu-se de aceste facilităţi au important autovehicule şi liceele, asociaţiile obşteşti, dar sunt şi persoane fizice.

„Dacă se va merge pe această ideea să se aprobe de fiecare dată derogări şi să genereze inflaţii legislative, cel mai bine ar fi să se adopte o excepţie de ordin general, prin care să se indice expres că situaţia în care autorităţile publice importă autovehicule sunt scutire de plata taxelor respective”, a declarat directorul CAPC.

Referindu-se la notele informative ale proiectelor de legi, coordonatorul de programe din cadrul CAPC, Stela Pavlov, a declarat că acestea nu conţin argumente plauzibile. Potrivit Stelei Pavlov, din conţinutul notelor informative nu rezultă faptul că ar fi fost efectuată o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate careva calcule economico-financiare, deşi proiectele menţionate implică nemijlocit anumite pierderi financiar-bugetare prin aplicarea acestor facilităţi fiscale şi vamale. De asemenea, nu se specifică efectul social, economic şi de altă natură în urma aplicării facilităţilor fiscale şi vamale în cauză.

Potrivit expertului, lipsa argumentării economico-financiare nu poate fi explicată, or aceste proiecte de lege se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat.

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei este o asociaţie obştească, care şi-a propus să contribuie la reducerea nivelului corupţiei, să studieze nivelul pătrunderii corupţiei în societate şi stat şi să ridice nivelul transparenţei în activitatea instituţiilor statale şi celor politice. 

 

Info-Prim Neo