Intrunire de lucru la Centrul CONTACTAstazi, 21 iunie 2011, la Centrul CONTACT se desfasoara intrunire de lucru privind rezultalele proiectului

„Parteneriate ONG – mass-media regională pentru sporirea activismului civic la  alegerile locale generale din anul 2011”

Сегодня, 21 июня 2011 г., в Центре КОНТАКТ проходит рабочая встреча по результатам проекта

«Партнёрство между НПО и региональными СМИ для повышения гражданской активности на общих местных выборах 2011»