“Copiii au dreptul la joacă - cu Ludobusul spre o copilărie perfectă”

Din data de 2 martie 2011 Asociaţia „Prietenii Copiilor” în parteneriat cu Asociaţia Culturală “Dolcetto o Scheryetto?” din Italia dă start activităţilor de animaţie socio-educativă în cadrul Institutului Oncologic (secţiile hematologie şi oncopediatrie) şi Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului (secţiile hematologie şi ortopedie/ traumatologie).

Această activitate face parte din cadrul proiectului “Copiii au dreptul la joacă - cu Ludobusul spre copilărie perfectă” realizat prin intermediul Fundaţiei Est - Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul proiectului este consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat public-privat între institutiile din RM şi Italia  prin transferul de bune practici în domeniul animaţiei socio-educative în lucru cu copii defavorizaţi.

Astfel, de 4 ori pe săptămînă animatorii-voluntari Prietenii Copiilor vor realiza activităţi de animaţie (joc, artă creativă, origame, modelare baloane, face-painting etc.) de care vor beneficia aproximativ 640 copii spitalizaţi şi 20 medici şi surori medicale.

Proiectul pune accent şi pe promovarea activităţilor de voluntariat de creştere, orientare profesională a tinerilor prin instruirea şi implicarea lor în activităţi de animaţie socio-educativă preluate din practica europeană, experienţă ce le va facilita pe viitor angajarea lor în cîmpul muncii.

Tatiana Lungu, preşedintele Asociaţiei “Prietenii Copiilor” a menţionat că: “un aspect alarmant este lipsa spaţiilor special amenajate pentru joc şi a personalului calificat care să desfăşoare activităţi de timp liber cu copii spitalizaţi. Aceşti copii în afara dramei şi maladiei pe care o trăiesc în momentul internării, fricii de medici şi procedurilor medicale se văd nevoiţi să petreacă toată perioada spitalizării în salon, fapt care le inhibă procesul de dezvoltare armonioasă. Problemă soluţionată de ţările europene prin crearea serviciului animaţie în spital”.

Acest proiect este o iniţiativă de pilotare a unei experienţe inovative pentru RM preluată din Italia pe care ne propunem să o adaptăm la condiţiile din RM, prin care să creem un serviciu social destinat spitalelor din Republică.

 

 

***

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

 

Victoria Morozov

Responsabil relaţii cu publicul

Tel.:  +373 22 595931

GSM: +373 69379870

Email: victoria@prieteniicopiilor.md