La Balti va fi monitorizata respectarea drepturilor copiilor ce au savirsit fapte penale

Centrul de Justitie Comunitara Balti  a lansat  proiectul  “Contribuirea la promovarea eficienta a drepturilor copiilor”. Proiectul isi propune sa monitorizeze respectarea drepturilor copiilor care au savirsit fapte penale si nu raspund penal din mun.Balti si sa faciliteze dezvoltarea practicilor care sa contribuie semnificativ la reducerea si prevenirea infractionalitatii, precum si la protectia adecvata a drepturilor copilului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, CJC Balti va desfasura activitati de evaluare a calitatii, corectitudinii, eficientei si eficacitatii serviciilor acordate in practica copiilor care au savirsit fapte penale si care nu raspund penal si va elabora recomandari pentru institutiile care, prin activitatea lor, au legatura cu copiii in cauza. 

La finele proiectului va fi elaborat un Raport de monitorizare a promovarii drepturilor copiilor, rezultatele caruia vor fi prezentate in cadrul  unor mese rotunde cu participarea tuturor institutiilor interesate in protectia drepturilor copilului la nivelul comunitatii locale. 

Proiectul se va desfasura pe o perioada de sase luni cu suportul ICCO si al Institutului de reforme Penale.  

„Centrul de Justitie Comunitara Balti”  este o organizatie nonguvernamentala creata la initiativa A.O. “Institutul de Reforme Penale” (IRP) in 2006, misiunea careia este  de a contribui la respectarea drepturilor omului prin promovarea valorilor si practicilor de Justitie Comunitara.