Reintegrarea socială a tinerilor defavorizaţi

Reintegrarea socială a tinerilor defavorizaţi

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” din oraşul Soroca anunţă că, pentru perioada anului 2011, tinerii din familiile marginalizate social, orfani, cu reşedinţa din localităţile raionului Soroca, pot beneficia în continuare de asistenţa serviciului de reintegrare socială pentru tineri.

Acest serviciu la moment este susţinut financiar de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului „Opouvunităţi mai Bune pentru Tineri şi Femei”, Consiliul Raional Soroca şi Primăria oraşului Soroca.

Scopul acestui proiect, este acordarea unui complex de servicii sociale în vederea integrării ulterioare a beneficiarilor în comunitate, cu dezvoltarea autonomiei în găsirea unor soluţii de perspectivă pentru viitorul lor social şi profesional.

Centrul DACIA vine să răspundă deficitului de servicii sociale destinate tinerilor defavorizaţi, care întâmpină un şir de probleme în procesul de integrare socială şi profesională. În rezultat, odată cu împlinirea vârstei părăsesc instituţiile şcolare sau absolvesc şcolile profesionale şi nefiind încadraţi în mediul social şi profesional, tinerii sunt expuşi riscului de a recurge la acţiuni şi comportament antisocial sau sunt supuşi riscului de a fi traficaţi.

Pornind de la faptul, că acestor tineri le lipsesc deprinderile elementare de viaţă independentă, le este dificil să se orienteze pe piaţa forţei de muncă, neavând abilităţi de bază sau neştiind să-şi valorifice potenţialul, nu au posibilitatea să-şi asigure un loc de trai, nu au surse de existenţă, nu au la cine apela, nu au sau nu doresc să se întoarcă în propriile familii sau comunităţi.

Tinerilor li se oferă asistenţă socială, asistenţă psihologică, activităţi de dezvoltarea deprinderilor de viaţă individuală, asistenţă în procesul de orientare şi formare profesională, ca la ieşirea din serviciu de reintegrare socială a Centrului, să poată face faţă dificultăţilor care viaţa le impun, să-şi protejeze bunăstarea fizică, emoţională şi socială.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”

str. Mihai Sadoveanu nr. 21

MD-3006, Republica Moldova

 

Persoana de contact: Grîu Lilia, coordonator de serviciu

Tel: +373 230 23619 / +373 230 93007

Fax: +373 230 92964

 

str. Mihai Sadoveanu nr. 21

MD-3006, Soroca, Republica Moldova

Tel: +373 230 23619

Fax: +373 230 92964

info@youthsoroca.md

http://www.youthsoroca.md