Societatea civilă solicită autorităţilor centrale spouirea numărului de femei în procesul decizional

 Societatea civilă salută iniţiativa unui grup de deputaţi pentru modificarea Codului Electoral în vederea instituirii unui procent minim de 30% de femei pe listele de candidaţi la toate tipurile de alegeri. Totodată, reprezentanţii sectorului neguvernamental susţin că acest lucru nu condiţionează automat participarea femeilor în actul decizional, transmite Info-Prim Neo.

Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte şi Alianţa ProGen au semnat miercuri, 26 ianuarie, o scrisoare deschisă, prin care solicită conducerii Parlamentului organizarea unor audieri publice privind modificările şi completările Codului Electoral, cu invitarea experţilor societăţii civile, parlamentarilor, experţilor Guvernului, partenerilor de dezvoltare şi mass-media.

Scrisoarea este adresată spicherului Marian Lupu, vicepreşedintelui Parlamentului, Liliana Palihovici şi Comisiei juridice numiri şi imunităţi. Potrivit semnatarilor, cota de 30% este deja practic atinsă, fapt reflectat în datele statistice de la ultimele alegeri parlamentare. Totuşi acest procentaj nu asigură reprezentarea femeilor în procesul decizional, deoarece majoritatea femeilor sunt poziţionate pe listele electorale pe locurile 90-101. Experţii din cadrul asociaţiilor semnatare precizează că un exemplu elocvent ce ar confirma aceste date este chiar structura actualului Parlament, unde din 101 deputaţi, doar 19 sunt femei (18.8%).

ONG-urile fac trimitere la recomandările Comitetului de Miniştri din Cadrul Consiliului Europei privind participarea egală a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional polivic şi public: reprezentarea ambelor sexe în orice organ de decizie nu trebuie să scadă mai jos de 40%.

Societatea civilă solicită Comisiei juridice, numiri şi imunităţi să organizeze o serie de audieri publice pentru a asculta poziţiile diferitor părţi interesate de a propune Parlamentului un proiect sau un pachet de proiecte de legi care ar asigura o participare echilibrată atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor. „Suntem gata să participăm şi să contribuim cu toată expertiza şi cunoştinţele pe care le avem pentru a moderniza cadrul legal şi instituţional necesar creării unor opouvunităţi reale de participare a femeilor în viaţa publică din Republica Moldova”, au conchis semnatarii solicitării.

Cererea a fost semnată de peste 40 de asociaţii obşteşti care fac parte din cele 4 organizaţii amintite anterior.

În 2005 proporţia femeilor pe listele electorale era de 29%, în aprilie 2009 – 27,7%, în iunie 2009 – 28,5%, iar la alegerile din 2010 – 28,1%.

 

http://www.info-prim.md