Consultare publică şi asigurarea transparenţei decizionale

La 19 ianuarie 2011, pe pagina web a Ministerului Economiei (ME), la secţiunea „Transparenţă decizională” (http://www.mec.gov.md/proiecte_curente), a fost publicat proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, fiind solicitate propunerile, sugestiile şi opiniile subiecţilor interesaţi.

Printre elementele noi enunţate de autorii proiectului sînt:

  • cerinţele faţă de denumirea unităţilor comerciale;
  • orarul de funcţionare;
  • recepţionarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor;
  • achitarea mărfurilor şi produselor;
    • tipologia comercianţilor.

Proiectul propune integrarea normelor tehnice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul şi a cerinţe sanitaro–igienice de comercializare a produselor.

Sectorului de comerţ cu amănuntul îi revine un rol impouvant în comercializarea produselor şi acest domeniu vizează interesele mai multor categorii de persoane fizice (comercianţi, consumatori, producători, intermediari) şi juridice (autorităţi, instituţii de control şi certificare, agenţi economici, prestatori de servicii), el avînd şi o impouvanţă socială deosebită. Pornind de la cele expuse şi de la impouvanţa problemelor abordate, îndemnăm toate organizaţiile, instituţiile şi persoanele interesate să acorde atenţie proiectului de hotărîre în cauză, să-şi expună opinia şi propunerile asupra prevederilor acestuia, să ia poziţie faţă de oportunitatea promovării lui în redacţia propusă.

Propunerile, obiecţiile şi sugestiile asupra proiectului de document urmează a fi expediate peînă la 29 ianuarie 2011 în adresa iniţiatorilor de la Ministerul Economiei (svetlana.turcanu@mec.gov.md) urmînd a fi examinate în procedura de consultare publică şi asigurare a transparenţei decizionale, dar pot fi expediate şi pe adresa ADEPT (adept@e-democracy.md), pentru sistematizare şi remitere a opiniilor consolidate.