Centrul “Acces-info” împlineşte 10 ani de activitate

Fondat de un grup de coautori ai proiectului Legii privind accesul la informaţie, Organizaţia Obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie, a reuşit să se afirme, timp de un deceniu, prin acţiuni multilaterale şi concrete ce ţin de perfectarea şi implementarea legislaţiei; instruirea reprezentanţilor autorităţilor publice, societăţii civile, mass-media, sistemului de drept şi a celui bibliotecar; de sensibilizarea opiniei publice şi educaţia civică; de monitorizarea respectării drepturilor omului şi reprezentarea cetăţenilor în instanţa de judecată. Împreună cu alte organizaţii nonguvernamentale din domeniul mass-media, experţii de la “Acces-info” au înaintat un şir de proiecte privind modificarea legislaţiei, inclusiv cel al Legii privind transparenţa în procesul decizional, au avizat un şir de proiecte normative în domeniul libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţie. Centrul face parte din cadrul mai multor organizaţii internaţionale prestigioase în domeniul dreptului la informaţie.

Centrul “Acces-info” a desfăşurat şi desfăşoară mai multe activităţi de rezonanţă, la nivel naţional, raional şi local, inclusiv organizarea anuală a Zilelor dreptului de a şti, diverselor conferinţe, seminare, training-uri, ateliere, “mese rotunde” privind informarea, consultarea şi participarea publicului în procesul decizional. Sub egida Centrului au apărut mai multe studii, manuale, ghiduri, broşuri metodice, metodologice şi instructive.

Fireşte, un deceniu este timp prea puţin pentru realizări deosebite în domeniul respectării drepturilor omului într-o societate, aflată mereu în tranziţie. Rămîn mereu actuale aceleaşi probleme: ignorarea de către mai mulţi demnitari şi funcţionari ai buchiei legii, persistă, cu părere de rău, analfabestismul juridic, care generează pasivitatea, apatia, dezinteresul cetăţenilor.

Adeseori, declaraţiile formale privind libertatea de exprimare, asigurarea dreptului la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional sînt în contradicţie cu faptele concrete. Plus la aceasta, nu putem vorbi despre anumite realizări în ceea ce priveşte aplicarea unui sau altui act normativ, luat în parte, cum ar fi Legea privind accesul la informaţie, dacă legislaţia în ansamblu se respectă selectiv.

Timp de zece ani, “Acces-info” a reuşit să reziste intemperiilor politice, capcanelor ideologice, s-a opus şi se opune vehement oricăror provocări conformiste, de lustruire a unor imagini false.

Mulţumim tuturor celor care au participat şi participă la activităţile Centrului, care ne-au susţinut şi ne susţin în promovarea liberului acces la informaţie şi a transparenţei reale în procesul decizional. Rămînem optimişti şi încrezători.

 

Vasile Spinei

şi echipa Centrului “Acces-info”

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă