Mimarea serviciilor xerox

Un lucru foarte curios se întâmplă în Chişinăul nostru. Sunt amplasate o mulţime de gherete de culoare verde cu înscripţii modeste „servicii xerox”. Mai bine de 3 luni observ un fenomen foarte curios, că de fapt servicii propriu zise nu se oferă în aceste gherete. Recent, pe 24 august, iarăşi am încercat să fac nişte xerox la gheretele din zona Cinematografului „Gaudeamus” şi din zona Universităţii de Stat din Moldova. În toate cele 4 gherete mi sa spus că aparatele xerox nu funcţionează. Probabil serviciile xerox sunt doar umbrelă pentru comercializarea produselor de tutungerie şi de birou. Ar fi bine ca Direcţia Comerţ a Primăriei mun. Chişinău să efectuieze controale pentru verificarea serviciilor care sunt incluse în autorizaţiile de comerţ cu cele de-facto. Înţeleg bine că reţeaua dată a fost organizată şi cu alte scopuri decât servicii-xerox. Comerţul cu produse din tutun e binevenit, mai ales pentru studenţi, căci gheretele sunt amplasate preponderent în aria instituţiilor de învăţământ şi a căminelor acestora.

Mă întreb, oare mai avea nevoie Chişinăul încă de o reţea de comercializare a articolelor din tutun?

Poate că a venit momentul să lichidăm complect gheretele care comelcializează tutun şi alcool de pe strazile Chişinăului. Locul acestor produse sunt secţiile şi magazinele specializate, dotate cu camere video, cu ajutorul cărora vor putea fi depistate încălcările legislaţiei cu privire la comercializarea lor.

Există o tangenţă între numărul de gherete care comercializează ţigările şi numărul cazurilor de contrabandă cu acestea?

Ne dorim aderarea la UE?

Ne dorim o societate cu oameni sănătoşi?

Să facem primul pas.

Asociaţia Obştească "NeoJunime" consideră că implementarea acestei iniţiative va duce la eliminarea falsificării produselor alcoolice şi de contrabandă de ţigări, deci, în final bugetul naţional va avea de câştigat.

 

http://ericazucec.blogspot.com/